Květen 2013

Pozemková daň

31. května 2013 v 21:14 | Koutný
V restituci jsem dostal zpět část pozemků (necelé 4 hektary), které otec musel v r. 1954 dát k dispozici JZD Švábenice, abych nemusel být otrokem v tomto JZD a mohl jít do učení na elektrikáře.
Po navrácení jsem toto pole pronajal farmáři ing. Františku Burešovi, který pak také platil daň z nemovitosti.
Před stavbou dálnice na Kroměříž došlo k pozemkovým úpravám a přes mé protesty mi náhrada za část mého pozemku byla ze Švábenic přesunuta do katastru Ivanovice, což má za následek, že u tohoto kousku již neplatí pozemkovou daň ing Bureš, ale musím ji platit já - inu KOCOURKOV !
Doposud jsem vždy dostal z Vyškova složenku a tuto zaplatil. Letos mi složenka nepřišla. Jak tomu mám rozumět? Konečně dostal úřad rozum a vše opět platí pan Bureš jako na počátku ? Pokud to mám platit já , tak potřebuji vědět kolik (suma se již jednou měnila).

břidlicové plyny x HTGR

12. května 2013 v 17:56 | Koutný

ČEZ


Vážení,

V Právu a na novinkách máte článek :

Moderní plynové elektrárny jsou Česku k ničemu. Kvůli břidlici v USA

Ani nejmodernější plynové elektrárny nejsou schopny konkurovat rostoucímu dovozu levného uhlí z přebytků v USA, kde elektrárny díky "břidlicové revoluci" masově přecházejí na plyn. Takže zatímco Američané mají levný břidlicový plyn a uhlí nepotřebují, pro Evropu plyn zůstává navázaný na ropu, tím pádem je dražší než importované přebytečné uhlí z USA. Evropa tak zavírá jednu plynovou elektrárnu za druhou a důsledky pociťují i české a slovenské elektrárny.
Jsem člověk, který celý život pracoval na řízení výstavby energetických celků, včetně všech našich JE a vidím to jinak !
Myslím, že nastala doba, aby se na ČEZu investiční ředitel konečně začal zajímat o to, co je to vysokoteplotní plynem chlazený jaderný reaktor. Postavit 4 malé bloky HTGR s kulovými články právě v Počeradech a měli by po starostech. Vysokopotenciální teplo z HTGR by za pomocí parního reformingu mohlo z kouřových plynů staré uhelné elektrárny vyrábět laciný synplyn pro novou paroplynovou elektrárnu, nizkopotenciální teplo (750 °C) by stačilo na výrobu ostré páry pro další elektrárnu, která by nekouřila, přebytky studeného synplynu by šly potrubím do Prahy, zde na katalyzátoru by se tento měnil na zemní plyn CH4 a páru 450 °C, tedy již čtvrtá elektrárna, která nekouří.
Zemní plyn, který se nezpotřebuje je možné poslat zpět a pomocí vysokopotenciálního tepla z HTGR znovu rozložit na synplyn (studený přenos tepla ADAM-EVA)

Ing. Lubomír Koutný
Záhřebská 33
616 00 Brno

koutny.lubomir@seznam.cz