Červenec 2012

Jaké cíle si klade naše školství ?

21. července 2012 v 19:49 | Koutný
Po vojně jsem dálkově studoval VUT. V deskriptivní geometrii jsme dostali úkol : PŘÍČKA MIMOBĚŽEK. Myslel jsem si, že si to ještě pamatuji z průmyslovky a tak na poslední chvíli před konzultací jsem si to v práci kreslil. Za mými zády se ozvalo, kolego, ten stopník se mi nějak nezdá. On to byl důchodce, starý pan Noha, ptám se, kdy vy jste dělal takový úkol? On na to, že asi před šedesáti roky, ještě za císaře pána v kadetce ve Vídeňském Novém Městě. Starý pán měl pravdu, ten stopník jsem tam měl špatně. Ano, taková kadetka, nebo reálné gymnázium tehdy daly perfektní vzdělání na úrovni vyšší, než mají dnes mnohé vysoké školy.
Počátkem šedesátých let vedení města Plzeň uvažovalo o výstavbě jaderné teplárny. Mělo se jednat o voroněžský typ, v podstatě s reaktorem VVER 440 provozovaným na snížených parametrech. V té době však také začaly jisté námluvy mezi firmami Škoda a Siemens, který chtěl prosadit svůj typ reaktoru. Jistý pan profesor z technické univerzity z Plzně fungoval při těch námluvách jako Kecal.
Znal jsem ho dobře z jednání na našich jaderných elektrárnách a tak se mi pochlubil, jakou výbornou zakázku má pro nástrojárnu Škodovky. Bylo to zařízení pro kontrolu a malé oprava potrubí velkých průměrů (v podstatě šlo o vláček vybavený kamerou, zařízením na svařování a vybroušení vad), mechanická část měla být vyrobena ve Škodovce, řídící systém a elektropohony měl dodat Siemens.
Tak se také stalo a naši montéři jeli do NSR předat mechanickou část. Bylo to těsně před Velikonocemi a pak se naši montéři museli rozhodnout, zda pojedou na svátky domů a nebo zůstanou, jako mnohokrát rozhodly peníze za diety (ráno se probudí a mají 100DM pod hlavou), takže zůstali, pak se nudili a protože měli volný vstup do fabriky, tak vybalili tu elektroniku z připravených beden a sami ji osadili. Neměli potřebné přístroje na vyladění, takže jen šroubováky a kombinačky musely stačit. Postupně se jim však podařilo vše naladit tak, že to jezdilo a fungovalo perfektně. Druhý den ráno začal simenzácký hlavní elektroinženýr hrozně hulákat nadával našim montérům, jak si to mohli dovolit a že veškeré škody půjdou na vrub škodovce. Náš vedoucí montér mu však řekl, ať nekřičí, žádné škody nevznikly a celé zařízení krásně funguje, ať si to vyzkouší. Bylo tam plno lidí, které hluk přivolal i z jiných provozů a všichni to chtěli vidět! Nakonec tedy došlo na vyzkoušení a ono to jezdilo naprosto perfektně, pár hodin si s tím ještě hráli a pak došlo na pořádné proměření pomocí osciloskopů a dalších ústrojů. Další den přišel hlavní inženýr za naším vedoucím montérem, napřed se mu omluvil, uznal, že nastavení všech systémů bylo naprosto optimální, že nechápe, jak se to těm našim lidem mohlo bez potřebných přístrojů podařit. Pak řekl, že napsal dopis do škodovky a že skládá holt našemu učňovskému školství, jakou má toto úroveň, jejich montéři by byli maximálně tak vyměnit celý blok…(Údajně v NSR byl nějaký orgán, zkoumající naše učňovské školství, které mělo opravdu vynikající úroveň. Dnes, po dvaceti letech je v podstatě celé učňovské školství totálně zdevastované).
Když můj syn měl začít chodit do školy, tak se začínaly na základních školách zavádět množiny.
Jako elektroinženýr, který měl diplomovou práci na téma :" Bezkontaktní ovládání pohonů mlýnice v cementárně", což bylo řešení logických celků pomocí booleovské algebry, jsem dobře věděl co to obnáší a že 99% obyvatelstva to nikdy v životě nebude potřebovat ! Nicméně, někdo to vymyslel a dostal za to zaplaceno. Moje žena, kantorka pořídila klukovi tabuli a já mu to vysvětloval, zrovna když ona přišla domů. Co děláte kluci? Zkoušíme to s množinami. To je blbost, tomu ještě nemůže rozumět. A tak říkám : Petře máš dvě množiny svetr a kalhoty, průnik obou množin je nulový, co mi k tomu řekneš ? Tati potáhne mi na záda. Správně kluku, myslí ti to. A tak se děcka učila množiny na úkor obyčejných kupeckých počtů, aby nakonec neuměla pořádně ani jedno, ani druhé.
Letos pouze 6 žáků z celé ČR dokázalo zcela zvládnout náročnější verzi maturity z matematiky, nový ministr školství za to sice nemůže, ale v televizním pořadu se za své předchůdce omluvil. Před rokem jsem byl požádán, zda bych mohl jednu maturantku doučit fyziku. Bylo to dva týdny před maturitou, za tu dobu je to nemyslitelné a tak jsem to odmítl. Matka oné maturantky mne pak požádala, zda bych alespoň nespočítal těch cca 50 příkladů (ze 150 ti maturitních otázek), které nikdo ze třídy neumí vyřešit. Nepátral jsem po tom, jak studenti sehnali tyto otázky a snažil se je vyřešit. Některé byly jednoduché, jiné velmi náročné, že by je těžko řešili i vysokoškoláci, pět z nich jsem vůbec neřešil, neboť bych vše musel náročně nastudovat. Nicméně také tam byly otázky u kterých je jasné, že zadavatel nemá o problematice základní znalosti.
Takže přestože jsem byl zastáncem státních maturit a možnosti exaktně porovnat jak znalosti jednotlivých studentů, tak i úroveň jednotlivých škol, tak nyní vidím, že vše sledovalo zcela jiné cíle. Hlavním cílem zřejmě bylo přihrát velké peníze z Evropských fondů nějaké spřátelené firmě, která se příslušným úředníkům odmění příslušnou provizí, nebo ještě méně průhledným způsobem. Ano o peníze zde opět šlo až v první řadě!
Před sedmi roky jsem vedl letecko-modelářský kroužek u Salesiánů v Žabovřeskách. Mimo to, že jsem chlapce učil stavět a létat s modely, tak jsem se jim také snažil předat potřebné vědomosti ze základů technického kreslení, fyziky a historie letectví. Asi úplným vrcholem činnosti pak byla Aerodynamická měření různých křídel na kluzácích prováděná v hale. V oblasti nízkých rychlostí (malá Re), to bylo naprosto unikátní, že se to stalo podkladem pro doktorandskou práci na VUT. Měl bych zdůraznit, že na těchto měřeních také velmi spolupracovali členové kroužků ve věku 10-15 let a krátký článek v Žabovřeském zpravodaji pak vzbudil velký zájem jak u rodičů dalších chlapců, kteří přihlašovali své syny do kroužku v dalším roce, tak i u technicky zaměřených pedagogů. Časy se mění, dnes již druhým rokem vedu podobné kroužky v Komíně, takže většina chlapců je ze školy ZŠ Pastviny a já mohu porovnávat jaký je trend vědomostí současných, stejně starých žáků a jaká je spolupráce s touto školou. Na začátku školního roku paní ředitelka této místní ZŠ v Komínském zpravodaji psala jak dopadla ministerská kontrola na jejich škole. Bod po bodu na dvou stránkách cituje závěry komise. Mimo jiné se čtenář doví, jaký mimořádný zřetel je kladen na práci s dysgrafiky, podobně také s dyslektiky, kolik se věnuje času zanedbaným dětem ze slabých rodin atd. Ani slovo však o tom, jak chce škola zajistit, aby její žáci měli potřebné vědomosti, jak zvýšit úroveň znalostí a jak pracovat s nadanými dětmi. Ano, to je současný trend nejen v této škole, takže výsledkem je, že kantor většinu času věnuje těm podprůměrným, aby mu nepropadli a ti lepší pak nutně upadají do průměru, nebo i dost níže a ten průměr stále klesá. Dnes je naprosto nemožné uskutečnit podobná měřením současnými členy kroužku a v této škole, jednak u těchto chlapců je úroveň vědomostí z matematiky naprosto zoufalá a pak také za hodinu pobytu v tělocvičně nám vedení školy účtuje tržní nájem, takže s halovými modely musíme létat v hale nádraží Královo Pole. Vedu letecko-modelářské kroužky na školách již 40 let, ale takové nešiky a tvrdolíny jaké tam mám v posledních třech letech, to jsem zatím ještě nikdy neviděl (že právě z těchto chlapců se mi podařilo vytvořit nejúspěšnější tým na Mistrovství ČR mládeže, to je opravdový zázrak). Po tři poslední roky žádný ze začátečníků ve věku 10 - 14 let neuměl spočítat kolik je 1/2 ze 75 !!! Ano, z 15 chlapců to neuměl žádný a to platí o žácích z různých škol, nejen tedy z Komína (teprve letos se našel jeden - Tomáš Chlebovský, který to dokázal)!!! Oni umí citovat kde jakou pitomou reklamu z TV, ale neřeknou vám svými slovy, co je v tom článku co před chvílí četli. Také si můžete spočítat kolik hodin za rok, se opravdu učí, kolik dnů odpadlo od sametové revoluce, jak dlouhé jsou vánoční prázdniny, jarní prázdniny, pololetní, čtvrtletní, tři čtvrtě letní, o co jsou prodlouženy Velikonoce, Svatý Václav, 17. listopad a k tomu všemu ještě vždy navíc nějaký ten den ředitelského volna..
Nejen na ministerstvu školství by si měli uvědomit, kteří lidé ve státě vytváří největší hodnoty a že právě nadaný jedinec, pokud dostane příležitost, pak uživí desítku méně schopných. Takže by bylo logické především podporovat ty, kteří mají k tomu předpoklady, aby se jejich talent co nejvíce rozvíjel. Zatím je to podobné, nebo ještě horší než za socialismu, tehdy se razila teorie živého plotu, co přerostlo, to se zastřihlo.
Můj děda byl obyčejný sedlák a říkal: když sedlákovi jdou krávy a nejdou mu prasata, tak musí investovat více do krav, pokud bude cpát peníze do prasat, tak zkrachuje! Myslím, že je to výstižné i pro celou naši společnost.

Letouny CASA

14. července 2012 v 9:24 | Koutný
Celý národ je svědkem nechutné komedie v parlamentu, kde se licituje o zbavení poslanecké imunity místopředsedkyně V. Parkanové, protože údajně zavinila škodu přes 600 milionů Kč při nákupu letounů CASA pro naši armádu. Policie která ji obvinila vychází z faktu, že si jako ministryně obrany nenechala udělat znalecký posudek na cenu letounu
Takže celá šaškárna ji neviní z toho, že jako ministryně byla naprosto neschopná a pro armádu se za cca 5 miliard nakoupila naprosto nepoužitelná letadla, ale jen za to, že nebyl znalecký posudek na cenu. Ministr Kalousek tvrdí, že ten znalecký posudek nepotřebovala.
Když si rodina bude chtít kupovat nové auto, tak si napřed dobře rozmyslí, k čemu je bude používat. Je li to majitel větší stavební firmy a potřebuje to auto na převoz těžkých stavebních materiálů, pak si pořídí náklaďák, něco jako TATRA 138.
Pokud je to malý živnostník, pak bude vhodný malý třeba Ford Transit, nebo i maličký picab. Má li to být rodinný vůz a víme, že benzín je drahý a mám 3 děti, pak bych asi koupil Citroen Xara (Picaso), který i když je malý, má velký vnitřní prostor a jezdí za 4,5 l/100 km nafty. Ano tak se rozhoduje dobrý hospodář, to proto, že se jedná o jeho peníze, ví co potřebuje a kolik do toho může investovat.
Ovšem armáda ČR se chová zcela jinak. Před dvaceti roky se vedly velké debaty jaké nadzvukové stíhačka se koupí pro naše letectvo. Byli zde politici (jako Žantovský), kteří jistě "naprosto nezištně" se nechali vyvést v F-18 a pak před TV kamerami žvanili, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali laciné věci. A ta F-18 rozhodně laciná nebyla, co kus to 40 milionů dolarů (v kongrasu USA byl dotaz, proč jen obyčejný žebřík pro nástup pilota do kabiny stojí 85 000 USD, byl dražší, než stejná váha zlata). Tento letoun je "jako dělaný pro ČR", má přistávací hák a zařízení pro katapult na letadlové lodě a také 350 kg speciálního nátěru proti mořské vodě. Takže by to chtělo jen k tomu přikoupit tu jednu letadlovou loď tu postavit na Mušovský rybník a plašit tam kormorány, jinak je to letadlo pro nás na prd !
Ano pro válku v Evropě je velmi vhodný Gripen, malý letoun nejmodernější koncepce 4. generace s možností zabudování vektorování tahu a při tom cena oproti F-18 je poloviční. Na rozdíl od amerického letounu je v bojových podmínkách na jeho údržbu třeba jen 4 hodin za den a 14 hodin může plnit bojové úkoly (zbytek času je na přezbrojení a tankování), u amerického stroje je to téměř naopak, většinu času je třeba na údržbu.
Ve hře však byla ještě i jiná možnost, koupit nejlepší stíhací letoun na světě Su-27 a pro nás mohl být zadarmo, byla by to splátka starý dluhů SSSR, ovšem to politici odmítli (údajná závislost na dodávkách náhradních dílů z Ruska, ale u vrtulníků Mi-24 jim to nevadí).
A nyní se na to podívejme z druhé strany : jaká jsou bezpečnostní rizika ČR na 20 let dopředu ? Naše republika je obklopena státy, které jsou členy NATO a jedním maličkým neutrálním Rakouskem. Takže riziko války a napadení ze strany sousedů je nulové. Existovala snad rizika nekontrolované migrace přes zelenou hranici, ale na kontrolu by stačilo motorové rogalo za 50 000 Kč a ne F-18 za 40 milionů USD, ovšem pak by plat pilota nemusel být 100 000, ale stačilo by úplně 25 000, ovšem při tomto úhlu pohledu by se také mohly přepočítat platy generálů a lidí na ministerstvu obrany. Takže již začíná být jasné proč musíme nakupovat drahé a zbytečné hračky. Ovšem samotná armáda by to neprosadila nebýt politiků. U nákupu vojenské techniky z USA bývá obvyklá provize pro toho politika, nebo politiky, co o nákupu rozhodují 2-5% z celkové ceny kontraktu. Někdy to jde na osobní konto politika, jindy na konto partaje ( v případě nákupu F-104G to bylo napřed to první - konto F. Strausse, až vypukl skandál, tak se to přesunulo na volební fond partaje).
A vraťme se nyní k letounům CASA. Armáda ČR tvrdila, že místo dosluhujících transportních letounů An-26 potřebuje nové stroje, schopné dopravovat vojáky a jejich techniku na vojenské mise, jako je Afganistán. Pro takové úkoly je vhodný již 50 let starý americký C-130 Herkules, nebo i starší, či nové ruské letouny Antonov. Ovšem armáda začalo koketovat s nabídkami španělské firmy CASA a italským letounem Sparta, při čemž žádný s těchto dvou nesplňoval požadavky na dolet s plným nákladem a měl být hned od počátku z výběrového řízení vyřazen. Ovšem ve hře jsou opět obrovské provize a tak náměstek a pozdějši ministr Barták nasadili veškeré páky na prosazení CASA a to i přes odpor pilotů od transportní letky, kteří tomu rozumí a mají s tím létat. Nutno říci, že ty Antonovy jsme opět mohli mít jako splátku za dluhy SSSR, tedy pro státní kasu zadarmo !
Pikantní je podívat se opět na skutečnou potřebu armády. Zakládací listina NATO říká, že tato aliance je určena na společnou obranu členských západních států v Evropě proti útoku z venčí (tehdy rozuměno z SSSR a jeho satelitů). Ano, jednoznačně tedy jen v Evropě. Nato nemá co dělat ani při akcích v Jugoslávii, Kosovu atd. , tím spíše ne v nějakém asijském Afganistánu !
Diskuze o ceně obvyklé, či přiměřené jsou jen zastíracím manévrem. Celý letoun v civilním provedení má jasnou cenu,
další doplnění avioniky se dá snadno ocenit, vojenské vybavení pro ochranu proti raketám země/vzduch lze také získat z různých zdrojů (poptávkové řízení od více dodavatelů), navíc to sehnané Omnipolem dodnes nefunguje.....!

Ještě moje vlastní zkušenost s jinou zakázkou ze Španělska. Někdy v devadesátých letech, před dokončením Hydrokraku na Slovnaftu, který dodával KSB (subdodávky jako armatury byly vždy od renomovaných světových firem s dlouholetými referencemi), se na nějaké konferenci seznámil tehdejší technický ředitel KSB ing. Jelínek s nějakým mnažerem španělské armaturky. Slovo dalo slovo a náš ředitel Jelínek "naprosto nezištně" nařídil, změnit subdodavatele armatur na ty Španěly s odůvodněním, že budou lacinější. A stalo se. Hydrokrak byl dokončený, proběhl zkušební provoz a krátce na to jedna z největších armatur vybuchla. KSB musela pak Slovnaftu zaplatit ohromné penále za ztráty ve výrobě. Tato armatura a celý obchod je v KSB známý pod názvem Španělský ventil !


Pokračování : 17.7.
To je dnes nový článek na novinkách. Reakce čtenářů je taková, že Kalousek je nyní na řadě a má to spočítáno.
Zdá se, že většina autorů příspěvků nepochopila o co jde.
Hlavní svědek proti Parkanové bym zatčený pro mravnostní delikt. Před tím již mu byla odejmuta bezpečnostní prověrka a Nečas se o něm vyjádřil tak, jak se vyjádřil.
Jinými slovy, pokud se najde někdo ochotný svědčit o korupci na nejvyšších státních postech, tak ho ta mafiánská svoloč okamžitě zlikviduje. I kdyby se nějaký soud s Parkanovou konal (o čemž pochybuji), tak o něm prohlásí, že je to nevěrohodný svědek ! A o to zde jde.