Duben 2011

Neomezené zdroje čisté energie ?

30. dubna 2011 v 14:16 | Koutný
Včera jsme měli sešlost spolužáků z PŠE 51 let po maturitě. Bylo to milé setkání a příležitost nejen zavzpomínat, ale i vést debaty na různá témata. Samozřejmě, že se mluvilo o haváriích japonských JE, chybách obsluhy a zvláštnostech projektu.
Pak přešla debata na téma Nikola Tesla. Poměrně krátký televizní pořad zdůraznil jen některé jeho objevy a jen málo naznačil o těch nejzajímavějších, jejichž aplikace jsou již delší dobu vyvíjeny více méně pod pokličkou. Trezory se z části otevřely již v osmdesátých letech - Reganův program Hvězdných válek, první pokusy HARPH ve Vietnamu atd.
Mne nejvíce zajímaly Teslovy pokusy o získání tzv. volné energie, předevší, jak v době velké hospodářské krize jezdil s automobilem poháněným asynchronním motorem rychlostí 160 km/h a ten měl prakticky neomezený dojezd (baterie uvnitř byly naprosto minimální - stejných rozměrů jako u motoru se spalovacím motorem). Tesla prý pouze před jízdou donesl kufřík a ten zasunul do prostoru pro rádio (údalně uvnitř kufříku byly hlavně nějaké vakuové trubice), jinak mělo auto normální převodovku, diferenciál a lišilo se vnějším vzhledem od seriového jem anténou o délce asi 1,8m.
Můj spolužák, dnes pan docent na FE VUT řekl, ano, to je jeden z jeho objevů, které nikdy nesměly spatřit světlo světa.
Tesla objevil praktické možnosti neomezeného čerpání volné energie vysílané sluncem. On měl ideu o celé čisté energetice využívající tohoto fenoménu. Ovšem ve světě, kde již byly vynaloženy obrovské prostředky do klasických tepelných a vodních elektráren, tam nebyl žádný zájem o levnou energii a zcela nový typ energetiky, kdy by většina předchozích investic byla rázem bezcená.
Teslovi se zřejmě experimentálně podařilo to, co již před tím spočítal Maxwell. Náš dnešní problém je v tom, že původní Maxwellovy rovnice byly pro potřeby energetiky zjednodušeny a původní úplná forma již buď vůbec není známa, nebo je dobře zavřena v trzorech. Je velmi pravděpodobné, že veškeré snahy o omezení emisí skleníkových plynů, nové technologie JE, výzkum jaderné fůze atd. jsou jen zbytečně vyhazované finanční prostředky a k využití volné enegie snad dojde až v momentě, kdy lidstvu již nic jiného nezbude.
Také došlo na debatu o vztazích Edison - Tesla a Teslova neúcta k Einsteinovi a jeho teorii relativity. Tesla prý moc nepočítal, on hlavně experimentoval a pokud jde o Einsteina, tak většinu jeho objevů patří vlastně jeho manželce, to prý byl ten mozek, co vše spočítal !

Co je to bible

28. dubna 2011 v 9:39 | Koutný
Na internetových novinkách se rozvinula diskuze o restitucím cirkvím a jak to tak bývá, tak sklouzla úplně jinam. Fanatičtí věřící si myslí, že právě oni musí mít pravdu a ohání se Biblí. Takže jsem si dovolil tam napsa svůk názor na tuto knihu.
Co je to Bible ?
Císař Konstantin veliký (někteří kněží říkají Svatý Konstantin, což je totální lež,on to byl pohan, který se nechal pokřtít až na smrtelné posteli). Tak tento císař správně pochopil, že křesťanství se povážlivě rozrůstá a vlastně není vážný důvod proti němu bojovat, protože uznává autoritu císaře a všech světských nadřízených.
Svolal tedy hlavní představitele křesťanů (jak se dnes říká " svaté otce"),že v tom učení mají velký zmatek, ať to dají hned do pořádku, ať určí to, co platí a pak on určí křesťanství jako státní náboženství.
Takže se vzala židovská Tóra jako základ pro tzv. Starý zákon a k tomu se tvořil nový zákon pojednávající o Ježíšovi. A to byl velký problém, apoštolové byli většinou negramotní, čtyři evangelici popisovali stejné události různým způsobem. Tehdy vzdělanci mluvili a psali řecky, nejhodnotnější písemné svědectví, přímo od Ježíšovy manželky Máři Magdalenské však bylo psáno koptsky (v jazyce kterým mluvil Ježíš a kterým se dodnes mluví asi ve třech vesnicích na hranici se Sýrií), ta koptština to byl jeden problém, druhým bylo to, že to psala žena, snad zde byli i Ježíšovi potomci, kteří by si mohli dělat nároky na dědictví - vedení nové církve a tito starci by přišli o svá privilégia. Proto byla Máří Magdaléna prohlášena za prostitutku a její evangélium zavrhnuto. Zato tam byly zahrnuty věci od sv. Jana, člověka zřemě trpícího schizofréníí a zdrceného úpadkem křesťanství v Efezu - viz Agamenron...
Víte já měl vždy výbornou jak z náboženství, tak i z politické ekonomie. Obě tyto pavědy mají dost společného, nejdůležitější je tomu věřit...
Takže Starý zákon lze přirovnat k Marxovu Kapitálu, to je vědecké dílo. Nový zákon pak ke Klausově Politické ekonomii socializmu, což je nesourodý kompilát.

SUJB a jeho podivná reakce na HTGR

26. dubna 2011 v 11:37 | Koutný
Typické pro naši energetiku po uplynulých dvacet let bylo, že neexistovala žádná koncepce. Před rokem byla konečně ustanovena komise, která by měla stanovit energetickou koncepci na příští období. Typické pro naši zemi je fakt, že šéfovat této komisi měl ing. Vladimír Dlouhý, který sám přiznal, že energetice vůbec nerozumí !
Nedávno se vedla taková malá válka o to podle jakého projektu bude stavěna elektrárna Prunéřov II. Navenek se problém stavěl tak, že se jedná o množství exhalací CO2, závislé na účinnosti celé elektrárny. Rozdíly byly celkem malé, ovšem v zásadě šlo o to který projekt vyhraje a kdo dostane provize !
Nicméně je zde šance snížit množství exhalací CO2 nejen o 2-3% o která se handrkovaly ony zainteresované skupiny, ale ten Prunéřov II by nemusel vypouštět vůbec žádný CO2.
Řešením je postavit vedle Prunéřova II malou superbezpečnou jadernou elektrárnu se čtyřmi bloky modulárních vysokoteplotních reaktorů HTGR s kulovými palivovými články o výkonech po 100 MWt.
Chladivem v těchto reaktorech je helium o teplotě až 1100 st. C. Přes tepelné výměníky lze vyrábět vysoce přehřátou páru a tuto spolu s CO2 z kouřových plynů z Prunéřova II využít k výrobě syntetického zemního plynu (Synplyn je směsí CO a H2). Horký synplyn se chladí a získává tím přehřátá pára o 650 st.C a ta vyrábí el. energii v klasické parní elektrárně, která vůbec nekouří s vysokou účinností přes 40%, nízkopotenciální teplo se využije k vytápění. Chladný synplyn lze vést potrubím ku Praze, tam v další elektrárně se na katalyzátoru mění na obyčejný zemní plyn CH4 a přehřátou páru o teplotě 450 st. C, tedy další elektrárna, která nekouří. Zemní plyn se buď využije k plynofikaci, nebo v paroplynovém cyklu bude vyrábět čistou el. energii s vysokou účinností přes 50%.
Také lze poslat jiným potrupím zemní plyn zpět na HTGR a tam je dodáním tepla opět rozložit na synplyn - tomu se říká studený přenos tepla ADAM-EVA. Elektrická energie se nedá skladovat, ale na HTGR lze vyrábět metanol a tato vysoce energetická surovina se dá velmi dobře skladovat. Ano, pomocí HTGR lze zcela očistit Prunéřov II a získat další dvě elektrárny ze kterých se nebude kouřit, případně ještě i čistou paroplynovou. Hlavně lze takto řešit celou energetickou koncepci a to bez negativních dopadů na bezpečnost (HTGR jsou 100x bezpečnější než VVER) a nejsou u nich žádná rizika na zadní straně palivového cyklu. V popsaném schématu jsou JE s HTGR finančně konkurence schopné JE s reaktory VVER a díky úsporám na emisních povolenkách jsou ještě výhodnější.
A na konec je zde moje otázka, proč se v nové energetické koncepci neuvažuje s využitím vysokoteplotních reaktorů ? Je to pouze tím, že v komisi není nikdo, kdo by tomu rozuměl ? Není nikdo takový na SÚJB, kdo by takové řešení navrhl ? Na můj minulý dotaz k paní Drábové (které si mimořádně vážím) však odpovídal nějaký úředník bez znalosti problematiky. Jeho odpověď ani moji reakci zde na konferenci nenacházím. Nehodilo se to do krámu ?

Našel se BOZON

26. dubna 2011 v 9:41 | Koutný
Na Novinkách se objevil článek, že se podařilo zachytit dlouho předpovídanou elementární částici BOZON, ta snad má být nositelem gravitace (to je divné, já byl přesvědčený, že každá hmota vytváří gravitaci, tak nás to alespoň učili).
Tak by mne zajímalo, kolik asi nám ten bozon váží, má nějaký elektrický náboj ? Asi ne, jinak by reagoval s ostatními částicemi. Vůbec jak se taková částice měří (mimo nějakou fotografii z interakce při průchodu překážkou).
Pan profesor Kábele nás na průmyslovce učil měřit elektrické veličiny a učil to po čertech dobře, mnohem lépe, než později kantoři na VUT ! On nám vysvětli a matematicky dokázal, že při měření malých hodnot dochází k velkým chybám, protože vlastní měřící přístroj zásadně ovlivní celý měřený obvod a tím měřené hodnoty velmi ovlivní.
To, co bylo jasné nám elektrikářům, to nevsvětlíte kardiologovi. Před časem mi dali na 24 hodiny dvě krabičky měřící tep a tlak krve. Po vyhodnocení mi kardiolog říkal, že je to celkem v pořádku, pouze tu pilulku, co beru na tlak ráno, budu muset nyní brát i večer, protože ten tlak v noci je moc vysoký. řekl jsem mu, že chápu jeho argument, že lék se vstřebá a večer již nemusí tolik působit, ale že je zde ještě jeden faktor. Já v noci špatně spím, každý i menší hluk mne vyruší a pak dlouho nemůžu znovu usnout. Ty jeho krabičky mne dost štvou, ale když mne v noci každou hodinu probudí jako budík a začne měření tlaku, tak jsem z toho přímo nepřítečný, není divu, že mi pak tlak vyletí nahoru. Jinak by to asi bylo v pořádku. Kardiolog je odborník, který si od laika nenechá nic vykládat a tak mne ani nenechal domluvit. Obvoďačka mi prý předepíše lék i na noc! A hotovo, přijdete na kontrolu za rok !
Nerad se nechám tak lehce odbýt, moje známá zdravotní sestra má doma elektronický měřič tlaku krve. Popsal jsem ji můj problém. Žádný problém říká, provedeme kontrolní měření nyní večer a pak je budeme po týdnu vždy opakovat: 135/75, další 140/80, 133/70, 135/75. A tak to pokračovalo. Ano naměřené hodnoty byly cca o 20 nižší než při měření tím jeho krámem po násilném probuzení, kdy mne to vždy šíleně naštvalo. Známá mi řekla vykašli se na nějaké večerní braní léku. Máš to v pořádku.

Libye - trochu jinak

14. dubna 2011 v 8:16 | člověk, co tam žil 10 let

Datum: 03.4.2011 18:29:49 Posílám Ti originál i překlad informace, kterou mi zaslal člověk, který žil 10 let v Libii
V naší televizi jsou ty "pravdy".. .
Proč je napadena Libie? EU se potýká s ohromnými finančními problémy, a jedna evropská země po druhé upadává do bankrotu. Zóna eura je opravdu zdecimovaná a má ohromné problémy. USA všechny své zdroje utratily před 12 léty a vnitřní i zahraniční dluhy představují 36 miliard dolarů. EU a USA dluží Libii za dodávky ropy skoro 200 miliar dolarů. V roce 2012 skončí koncese velkých naftových společností, které mají právo na těžbu libijské ropy. Kadafí pozaduje zplacení dluhů, nebo chce uzavřít mezistátní smlouvy s jinými zeměmi a společnostmi. Z tohoto důvodu je Libie napadena. A zdalipak má libijský občan důvody, aby se bouřil proti režimu Muamara Kadafiho? Myslím, že ne. Jestliže se podíváme na životní úroveň Libijského národa a výhody, které jim zabezpečuje stát, pak se mají velmi dobře; žijí si jako malí bozi. Libie má 6,5 mil. obyvatel a má 14 mil. registrovaných automobilů. Když někdo chce studovat v kterémkoliv státě na světě požádá si stát a ten mu zajistí byt, auto, stravu, bezplatné studium a měsíční stipendium 2300 dolarů. V Libii se neplatí voda, elektřina, plyn, daně, uvěry jsou bezúročné. Když do pěti let nemůžeš uvěr splatit, odepíše ho stát, nebo ho splácí za vás. Každý plnoletý občan Libie když dosáhne 18 let dostane klíče od bytu. Když si chcete koupit auto složíte 20,3 procenta ceny a zbytek dotuje stát. V Libii koupíte za 10 dolarů 85 litrů
# > benzínu nebo nafty. V Libii jsou potraviny velmi levné, 10 kg chleba stojí 0,15 dolaru. Libijci nepracují fyzicky, vše dělají cizinci. Žil jsem 10 let v Libii v různých městech a nikdy jsem neviděl, ani jednoho žebráka. Libijci nejdou pracovat do tzv. "bílého světa", neboť to nemají zapotřebí. V Libii není nikdo ožebračen, není mu odejmut byt nebo auto protože nesplatil úvěr, není to tak jako v tzv. demokratických zemích, které se vrhly na Libii. Otevřeně, je mi líto libijského národa, neboť se chce přetvořit na najemní pracovní sílu, pracovat za 100 dolarů, kde ztratí všechny dosavadní výhody a pohodlném životě, jakým žili doposud se jim bude jenom zdát.
Ahoj Ivan

Vládní krize

11. dubna 2011 v 15:49 | Koutný

Můj příspěvek na na Novinkách

Lubomír Koutný, Brno Pondělí, 11.dubna 2011, 14:41:15 | Souhlasím | Nesouhlasím | Nahlásit | +16

Kdo se díval na ČT 24, tak mohl vidět Truchoře - hlavního řežiséra likvidace ministrů VV, jak je zcela zaskočený tím, co jim Hradní pán a sběratel zlatých per vzkázal. Blábolil, blábolil a zase blábolil. Tvářil se jako, že prezident musí podepsat takové demise a odvolání ministrů, jaké mu Nečas předloží. Na nějaké schůzce prý nezáleží, ústava je jasná (Nečas mu to může poslat i po uklízečce a nemusí se o tom vůbec bavit).
Za půl hodiny po tomto blábolu si Nečas uvědomil, že by také nemusel být dále premiérem, trošku se podělal a hodil Vondru přes palubu, ten sebou asi vezme i Kalouska a bude vymalováno podle schéma, které Bárta nakreslil !
Sběratel zlatých per přece nemohl dopustit, aby veverky položily celou vládu a riskovat předčasné volby s totálním vítězstvím levice....
Veverky se tentokrát poprve nepodělaly, nesklaply ocas (jak předčasně předpokládala komentátorka ČT) a poprve si duply.
Nyní se teprve ukáže, zda se veverky spokojí s tím, že jejich poslanci a případní ministři budou dále po dva roky brát své platy, budou pokračovat v dosavadní spolupráci s ODS a TOP 09 a tím se naprosto odrovnají u občanů a v příštích volbách po nich ani pes neštěkne.
Nebo, naopak budou tvrdě šlapat po korupci odhalovat souvislosti, až do odsouzení korupčníků, budou dělat politiku pro lidi a tím získají úspěch v příštích volbách a Bárta se stane premiérem.
Jakou cestu VV zvolí, to se dovíme velmi brzy. Je otázkou, zda k vůli Bártovi půjdou jeho poslanci do rizika.

Kadáfího totalita

10. dubna 2011 v 11:12 | internet
Sladká totalita!

Líbya v číslach a faktoch

HDP na obyvateľa...$ 14.192,
Mesačná podpora v nezamestnanosti $ 730,
Mesačný plat zdravotnej sestry $ 1.000,
Príspevok pri narodení dieťaťa $ 7.000,
Mesačná podpora nesamostatne zárobkovo činných (závislých) osôb $ 1.000,
Nevratná dotácia štátu na získanie bytu pre novomanželov $ 64.000,
Nevratný príspevok na prevádzkovanie živnosti $ 20.000,
Cena benzínu $ 0,14/ liter.

Zdarma:
- zdravotná starostlivosť a časť liekov,
- školské vzdelanie,
- vzdelávánie a stáže v zahraničí: platené štátom.
- Nájomné: neexistuje.
- Platby za energie v domácnosti: neúčtujú sa.
- Automobil: zvyčajne až do 50% dotuje štát.
- Úvery bez úrokov. Iba bankové poplatky a zvláštne služby.
- Systém obchodov pre mladé rodiny (nie-bohaté) za dotované ceny výrobkov.
- Alkohol je absolútne nežiádúci, jednoducho nie je

Toto je iba výpis tých najmarkantnejších cifier týkajúch sa líbyjského občana.
Okrem toho je mnoho realizovaných štátnych zariadení slúžiacich verejnosti. Zariadenie nemocníc a vybavenie zdravotných zariadení je realizované najmodernejšou svetovou technológiou.
Výstavba vodovodu s 4m priemerom potrubia, ktorý dopravuje vyše 1000 km pitnú vodu z podzemných zdrojov objavených vo východnej časti Sahary. Dnes sú tam obrovské úrodné polia, ktoré zabezpečujú v plnom rozsahu potravinovú sebestačnosť krajiny.
Ako jediný štát nemá žiadne pôžičky od iných krajín.
Vlastníctvo ropných polí patrí konkrétnej spoločnosti a nie je závislé na žiadnom cudzincovi.
A toto všetko je tŕňom v oku "demokratickým" krajinám.

Brala bych takovou totalitu všemi deseti, co říkáte?

Naši prezidenti

4. dubna 2011 v 15:41 | Koutný
Myslím, že nejlepší předpokladem k tomu, aby někdo mohl být v této zemi prezidentem je, aby to byl vlastizrádce, nebo alespoň si něco odseděl v base. V tomto duchu jsem napsal svůj příspěvek na netu. Reakcí čtenářů bylo, že je to negativistické a naši prezidenti měli i kladné stránky. To je pravda a pokusím se tedy ne vše napravit :
Tomáš Masaryk byl synem Slováka, panského kočího a české děvečky. Po základní škole se učil kovářem, pak studoval a později byl asi s polu s Z. Nejedlým nemladším docentem na KU. V době studií v Německu se seznámil se svou ženou Američankou Garigue, jejíž příjmením rozšířil své jméno (ženy v této rodině prpěly duševními nemocemi). Masaryk odhodlaně vystupoval proti rukopisům a označil je za padělky, což mělo negativní reakce v tisku, byl také obhájcem asi nevinného židovského pobudy, obviněného z rituální vraždy, což vyvolalo další negativní reakce ve společnosti. Angažoval se v politice a psal práce o sociální otázce. Stal se poslancem říšského sněmu. Po začátku První světové války se v zahraničí velmi angažoval pro samostatný český stát. Nejbližším spolupracovníkem mu byl E. Beneš a cestu do nejvyšších pater západní politiky mu otevíral R. Štefánik. Teprve však velké úspěchy československých legií umožnily, že velmoci souhlasily se vznikem samostatného Československa a Masaryk se stal jeho prvním prezidentem. Mezi jeho bezesporné zásluhy patří pozemková reforma, která dala mnoha rolníkům půdu. Jeho jistě dobré představy o sociální spravedlnosti však narazily na tvrdou realitu.
Profesor T.G. Masaryk byl k smrti odsouzeným vlastizrácem. On totiž jako poslanec říšského sněmu přísahal věrnost císaři a jeho rodině, přísahal na územní celistvost Rakousko-Uherska. Jeho úsilí o samostatný stát tedy bylo vlastizradou. Po konci První světové války však císař Karel byl natolik velkorysý, že rozsudky smrti zrušil a všem představitelům nástupnických států udělil milost. Jinak mimo všechny jeho zásluhy o stát je méně známý případ, který je dnes tabu, Masaryk údajně zneužil duševně nemocného pacienta, který se u něj léčil, k tomu, aby z něj vylákal majetek a o ten připravil jeho rodinu. Zlí jazykové tvrdí, že sestřelení R. Štefánika se mu velice hodilo pro další politiku ČSR... Ke konci života prodělal několik mozkových příhod, zpočátku setrvával ve funkci a národ v něm viděl tatíčka - něco na způsob stařičkého senilního mocnáře. Nakonec abdikoval a velmi se angažoval v tom, aby prezidentem byl zvolen již také dost starý a ne zrovna nejzdravější E. Beneš.
JUDr. E. Beneš byl rovněž vlastizrádce a to hned dvojnásobný. I on přísahal na územní celistvost Československa, ale pak podepsal Mnichovskou dohodu a odstoupení Sudet Hitlerovskému Německu. Podruhé se provinil vlastizradou po válce, když podepsal přenechání Podkarpadské Rusi SSSR. Pikantním bylo, že jemu jako velkému odpůrci Rakousko-Uherska šel za svědka na jeho svatbě pražský rakousko-uherský šéf policie... Je třeba říci, že Beneš se velmi zasloužil za vznik ČSR, díky jeho vynikajícím jazykovým znalostem byl také prvním ministrem zahraničí ČSR. Beneš jako přesvědčený demokrat se velmi angažoval proti nastupujícímu nacismu v Německu, dá se říci, že v tom byl mnohem aktivnější než jeho velcí spojenci Anglie a Francie, on za ně dělal špinavou práci a později přímo provokoval Hitlera, což byla také asi jedna z příčin Mnichova. Za války jen díky úspěchům našich pilotů u RAF se snažil o vytvoření exilové vlády a samostatně vyčleněných československých jednotek, což Angličané nakonec rádi akceptovali a po válce nám naúčtovali, tak, že za výzbroj si nechali polovinu našeho zlata ze státního pokladu. Zrada Anglie a Francie v době Mnichova se promítla do jeho pozdější politiky, kterou pak ke konci války orientoval na spolupráci s SSSR, což po Jaltské konferenci nebyla ani jinak možné a promítlo se již do Košického vládního programu. Hned po válce vydával prezidentské dekrety a varoval národ před budoucími snahami Německa fašlšovat dějiny.
JUDr. Hácha považoval rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatné ČSR za historickou chybu. Později šéf ústavního soudu a po zbabělé Benešově abdikaci se stal prezidentem okleštěné republiky a nakonec i Protektorátu Čechy a Morava. Z počátku byl Benešem velmi chválen, jak drží Němce na uzdě, později velmi haněn (Prezident Hácha - Hitlerův brácha) . Smutná oběť nešťastné doby.
Klement Gotwald byl nemanželským synem děvečky zavrhnuté vlastní rodinou. Byl sice jen obyčejný truhlář, ale se značnou dávkou intelektu, což plně potvrdil v únoru 1948, kdy po demisi demokratických ministrů elegantně a zcela ve smyslu ústavy s prezidentem Benešem dohodl, že tento demisi přijal a schválil vládu dle Gottwaldova návrhu. Naopak jeho vysokoškolsky vzdělaní protivníci v čele s JUDr Petrem Zenklem dopadli jak malí školáci. Jeho původ i tvrdé životní podmínky formovaly budoucí politickou orientaci. Přesvědčený sociální demokrat z kterého pak po válce zrada předsedy ČSD Thusara a jeho předání moci úřednické vládě udělala politika, rozkládajícího ČSD, zakládajícího KSČ a zcela pak již oddaného Stalinovi. Mezi válkami byl novinářem na Slovensku, několikrát vězněn. Stal se poslancem v parlamentu za KSČ. V době Mnichova v parlamentu prohlásil : Bosí Habešané hájili svou svobodu a my kapitulujem ! Za války byl v emigraci v Moskvě a pak spoluautorem Košického vládního programu. Po válce a po té co komunisté v r. 1946 vyhráli volby, byl nejprve předsedou vlády a pak i prezidentem. Sám pak jako prezident podepisoval rozsudky nad obětmi politických procesů
A. Zápotocký, zvaný Ušaté torpédo byl původně za císaře pána poslancem sociální demokracie, později se velice angažoval v odborech, které nakonec dovedl do lůna KSČ. Za války byl vězněn v koncentráku. Těsně před měnovou reformou v r. 1953 oblboval národ nejapnými kecy, že naše měna je pevná, neboť je podložena prací... Jinak byl autorem několika románů, některé z nich byly také zfilmovány.
A. Novotný byl typický aparátčík "Ke všemu ochotný Antonín Novotný". Byl považován za nejhezčího východního prezidenta té doby. Rovněž za války vězněný v koncentráku, kde se ke spoluvězňům choval velmi dobře, ale po válce své odpůrce, včetně nacionalisty Husáka klidně zavíral do kriminálu. Za jeho vlády se stalinské metody postupně odbourávaly, političtí vězňové z padesátých let byli propouštěni a hospodářství se úspěšně rozvíjelo, což bylo potvrzeno velkým úspěchem na EXPO v Bruselu 1958. Po té následovalo značné uvolnění a úspěchy československých filmařů i literátů. Novotný nebyl schopný správně reagovat na nové reformní snahy a tak po tzv. Pražském jaru a nátlaku lidí na ulicích abdikoval.
Generál L. Svoboda byl ruským legionářem za První světové války a velitelem našeho vojska na východní frontě. On to byl,kdo organizoval naše vojáky v Polsku po jejich útěku z protektorátu, umožnil přesun pilotů do Francie a pěšáků pak do SSSR.. Vojáci ho milovali. Zlí jakykové však tvrdí, že již mezi válkami spolupracoval s KGB. Po válce ministrem národní obrany, pak vyhozený, dělal účetního v JZD na Vysočině. V rámci Pražského jara nahradil v prezidentské funkci A. Novotného. Po okupaci Československa zabránil dosazení dělnicko-rolnické vlády, kterou prosazoval Brežněv, jeho možnosti však byly velmi limitovány.
JUDr G. Husák, slovenský komunista, nacionalista za války z počátku účastník SNP, pak se až do konce války skrýval v Bratislavě. Údajně se pokoušel rozbít ČSR a připojit Slovensko k SSSR. V padesátých letech i později za Novotného byl vězněn v Leopoldově, nenechal se zlomit, k ničemu se nepřiznal, cvičil a studoval. V roce 1968 se nejprve silně hlásil k polednové politice (až to člověka svádělo k otázce od kterého poledne to Husák počítá), po okupaci okamžitě otočil prudce do leva, vycítil šanci a nabídl své služby Brežněvovi. Zlikvidoval napřed Dubčeka, později i Svobodu a byl jak gen. taj. KSČ, tak i prezidentem ČSFR - ano on prosadil federaci. Po normalizaci sám přiznával pomýlenost a žádal to po ostatních, represe odpůrců za Normalizace byly celkem mírné, nastolil tzv. Guláškomunismus. Kdo neremcal, mohl celkem slušně žít.
Kulisák a "Velký dramatik" V. Havel nejprve přísahal na Československou socialistickou republiku, tak se nemohl dočkat, aby byl prezidentem, že nepočkal, až tato část prezidentské přísahy bude odstraněna. Syn pražského milionáře stavitele, který pak za války prodal Lucernu Gestapu. Malý Vašík byl na kolenou chován nejvyššími gestapáky (viz Britské listy), to pak byl budoucí optimální kandidát na prezidenta a signatáře Česko-německé deklarace. Nechápal jak někoho může bavit pochodovat od nikud nikam, sliboval zrušit pakty v Evropě : jak Varšavskou smlouvu, tak NATO. Pak vyjel do USA, tam nabral rozumy a byli jsme v NATO. Po zvolení prezidentem udělal velkolepou amnestii která umožnila opustit kriminály i těm nějvětším grázlům, ti pak zařídili velkou vlnu zločinnosti, než se postupně vrátili tak, kam patří. Podepsal rozdělení Československa a tak sám sebe udělal vlastizrádcem. Jeho krasoblábolení vešlo do dějin. Po příjezdu do Slovnaftu nechápal, jak je možné, že když výrobní náklady na litr benzínu jsou 90 haléřů, že u pumpy stojí 8 korun, on to prý dá do pořádku. A dal, za rok stál 22 korun. Za komunistů byl vydržovám západem různými cenami za literaturu, jeho dramata se hrála různými amsábly aniž by diváci pochopili co tím chtěl autor říci (viz Audience na Islandě). O vysoké kvalitě jeho děl svědčí to, že žádná jeho hra se nikdy nehrála na Brodwayi. Velkého dramatika z něj udělala mediální kampaň podobná těm, co z holky, která neumí zpívat se stane díky TV Superstar!
Ing. V. Klaus, "Velký ekonom" (Politická ekonomie za socialismu je tuším jeho vrcholným stěžejním dílem, tlučeným do hlav studentům na VUT), nikdy za přepážkou v bance nestál, vždy se utápěl v teoriích a pateoriích. Šikovně využil známostí (především příbuzenských ze strany jeho ženy) k tomu, aby se dostal na stáž v USA a po Velké Sametové Revoluci se stal ministrem financí. Proslavil se podobně jako i Zápotocký tím, že trapně lidem lhal. Varoval je, aby nebláznili ve frontách před bankami na výměnu šilinků, že do té Vídně mohou jet klidně i po Novém roce a banky jim koruny vymění za šilinky ve stejném kurzu. Jenže po Novém roce lidé zaplatili 2x tolik. Je zakladatelem ODS a spoluautorem kupónové privatizace, kterou mu pomáhal rozjet dnes již mezinárodně stíhaný zločinec Kožený a kolegy z Prognostického ústavu. Jako premiér společně s Mečiarem dohodli rozbití ČSR a stali se vlastizrádci. Jeho projekt restrukturalizace průmyslu tento ve spolupráci s bývalým kolegou V. Dlouhým téměř zlikvidovali. Je samozvaným klimatologem celé planety a zavilým euroskeptikem.