Březen 2011

Kdo a co vyvolalo revoltu v Libyi ?

21. března 2011 v 9:07 | Musil
Čestmír Musil, Jihlava píše v Novinkách :
Pondělí, 21.března 2011, 00:38:02 | Souhlasím | Nesouhlasím | Nahlásit | +593
Byla libyjská revolta vyvolána sociálními problémy, jako nezaměstnanost a bída, což nám vnucují naše a světová média? Libyjské obyvatelstvo má nejvyšší životní úroveň v Africe. HDP na obyvatele činí 6000 USD. Pokud jde o oficiální "Index lidského rozvoje", který je průměrem tří indexů: indexu očekávané délky života, indexu vzdělání a indexu HDP (statistiku zpracovává každoročně OSN) a který nejlépe charakterizuje kvalitu života obyvatelstva, byla Libye v roce 2010, jako vedoucí africká země na 53. místě na světě, další byl Tunis až osmdesátý první. Při tom v roce 1951 byla Libye oficiálně nejchudší zemí na světě.
Dva britští významní žurnalisté David Bluntly a Andrew Lycett, kteří nejsou v žádném případě příznivci Libyjské revoluce museli napsat:
"Mladí lidé jsou dobře oblečení, živení a vzdělání. Dnes si Libyjci vydělávají v průměru na hlavu více než Britové. Nerovnost ročních příjmů je menší než ve většině států. Libyjské bohatství je rozděleno spravedlivě v celé společnosti. Každý Libyjec má zajištěno bezplatné (a často vynikající) vzdělání, lékařskou a zdravotní péči. Nové školy a nemocnice jsou impozantní podle všech mezinárodních standardů. Všichni Libyjci mají vlastní dům nebo byt, automobil, TV, video a telefon."
V porovnání s většinou zemí třetího světa a dokonce i prvního, se Libyjci mají opravdu dobře. V celé zemi probíhá rozsáhlá bytová výstavba. Za byty se neplatí nájem.
***
Co ktomu dodat? Snad jenom že z pohledu současné elity je právě to špatně, že se řadový člověk má dobře.....

Volební sjezd ČSSD

19. března 2011 v 11:27 | Koutný
Volební sjezd ČSSD, - další ztracený rok. Nic nového pod sluncem. Lídři ČSSD jen oprávněně kritizují otřesnou vládu Nečase, ale jinak žádná řešení nepřináší, ani nemohou protože tam naprosto chybí noví lidé, kteří si neumazali ruce od provizí z veřejných zakázek (zkrátka korupce pokračuje ve všech partajích). Ano,to nejsou lidé kteří tam jdou udělat něco pro národ. To jsou podnikavci v politice.
Až přijdou s návrhem zákona trestajícího přijímání provizí u veřejných zakázek, pak jim zatleskám, až ho schválí v parlamentě, tak já budu agitovat kamarády, aby tuto partaj volili. Zatím jen těžko můžu oponovat názoru, že jsou to stejní podvodníci jako v jiných partajích.
Jo páni politici, zkuste žít a jednat jako váš předchůdce Hybeš a národ vás bude milovat. Zatím si jen může odplivnout !!!

Velké zemětřesení a havárie JE v Japonsku

12. března 2011 v 15:29 | Koutný
Již dva dny sledujeme zprávy o velmi siném zemětřesení o síle 8,9 balů, následné sedmimetrové vlně tsunami, zničených domech, autech a lodích, hlavně však o nějakém tisíci pohřešovaných a mrtvých. Ta čísla nejsou konečná, asi se ještě o dost zvýší.
Zdá se, že naše lidi však nejvíce zajímá situace po haváriich u dvou japonských jaderných elektráren. Zatím, co polední tisková konference z Japonska vysílaná na ČT 24 poněkud mlžila, mluvčí sice potvrdil okamžité odstavení turbogenerátorů, pozdější únik chladiva a nezafungování nouzového dochlazování reaktoru (dokonce připustil, že v okolí bylo snad slyšet i nějaký výbuch), tak vše chlácholil slovy o tom, že nemají dostatek informací a míra radiace je v okolí JE na úrovni, která se dala předpokládat.
Jaká jsou tedy fakta ? Jedná se o JE s reaktory BWR (varné reaktory bez parogenerátorů a sekundárního okruhu), kde sytá pára z reaktoru jde přímo na turbínu. Pakliže obsluha okamžitě odpojila přívod páry na turbogenerátor, tak se nesmyslně zbavila možnosti dochlazovat reaktor předáváním jeho tepelného výkonu do turbíny. V takovém případě musí okamžitě nastoupit odstavení reaktoru a jeho nouzové dochlazování. Pokud toto dochlazování z jakéhokoliv důvodu selhalo, pak roste teplota, narůstá tlak v reaktoru i potrubí které asi prasklo a následovala tzv. LOCA havárie se ztrátou chladiva. Pokud řádně nezafungují havarijní systémy (u VVER je to SAOZ), pak může jednak nastat takový přetlak v budově reaktoru (kontejment), že dojde k poruše jeho integrity (praskne, případně je i odhozena střecha), pak začne únik páry do okolí, které může být zamořeno radioaktivitou v menší míře (pokud jde jen o páru samotnou), nebo ve velké míře, pokud nastalo porušení palivových článků a úniků radionuklidů z vyhořelého paliva ( především se jedná o jód, cesium a plutonium). To, že i s touto variantou Japonci počítají je zřejmé z toho, že občané dostanou jódové tablety.
To není vše, roztavené jádro reaktoru může propálit budovu pod reaktorem, případně i skálu pod ní a zamořit podzemní vody.
Poslední dobou se u nás mluví o tom, že budou postaveny dva nové bloky na JE Temelín. Více méně jako samozřejmé se považuje, že to budou opět tlakovodní reaktory VVER, nebo západní PWR. Otázkou prý pouze je, kdo bude jejich dodavatelem. Ovšem pokud naroste havárie japonských reaktorů do rozměru Černobylu, pak lze očekávat další novou vlnu odporu občanů proti stavbě nových JE. Nebylo by se čemu divit. Při tom je třeba říci,že zde se jedná o přírodní katastrofu nebývalých rozměrů. Naše JE jsou projektovány tak, aby bez poruchy vydržely zemětřesení o síle 5,5 Balů a zařízení havarijních systémů 8 Balů.. Nežijeme v Japonsku a nejbližší tektonický zlom je právě pod Jaslovskými Bohunicemi, Nicméně při podobném zemětřesení by ani naše JE nemusely dopadnout nejlépe. Hrozí nám nejen havárie vlastního reaktoru, ale i problémy se skladováním vyhořelého paliva, které bude radioaktivní po nějakou další tisícovku let a je nutné jej chladit
Budeme tedy stavět takovéto typy reaktorů, nebo si zvolíme nové, mnohem (100x) bezpečnější, u kterých nejsou rizika spojená s LOCA havárií, kde i v případě zemětřesení o síle přes 9 Balů, kdy by se rozpadla nejen budova, ale i vlastní reaktor nebude hrozit žádné nebezpečí radioaktivního zamoření a kde nejsou žádná rizika na straně vyhořelého paliva. Naopak po takovém strašném zemětřesení zůstane palivo v kulových článcích sice rozházené v okolí havarovaného reaktoru, ale zcela neškodné a lze jej vzít do holé ruky.
Existují vůbec takové jaderné reaktory ? Odpověď zní ano. Jsou to vysokoteplotní, plynem chlazené jaderné reaktory menších výkonů (100MWt) modulární konstrukce s kulovými palivovými články. Tyto reaktory nám dodávají helium o teplotě asi 1000 stupňů celsia. Toto vysokopotenciální teplo je velmi vhodné pro výrobu syntetického zemního plynu (buď pyrolýzou uhlí - vedlejší produkt je koks, nebo z kouřových plynů klasické uhelné elektrárny), může následovat studený přenos tepla na velké vzdálenosti (ADAM-EVA) tam pak jde synplyn na katalyzátor, vzniká normální zemní plyn CH4 a ostrá pára o 450 st. C. Zemní plyn může být použit na plynofikaci, nebo pro čistou elektrárnu s paroplynovým cyklem o účinnosti přes 50%. Středně potenciální teplo získané chlazením synplynu nám dá ostrou páru o 750 st, C, tedy elektrárnu s účinností přes 40%, nízkopotenciální teplo se využije pro vytápění města, skleníků atd. Nesmím zapomenout zdůraznit, že použitím vysokoteplotního reaktoru HTGR při zde stručně naznačeném schematu získáme tři elektrárny, které nebudou kouřit CO2 do ovzduší a jeden čistý paroplyn.
Ano, JE s modulárními reaktory HTGR lze stavět přímo u lomů hnědého uhlí, nebo v průmyslových zónách, případně i na krajích měst, tak jsou bezpečné. Umožňují komplexní řešení energetických problémů ČR (po omezení těžby hnědého uhlí), zmenší závislost na dodávkách zemního plynu a zvýší naši soběstačnost v této oblasti. Bezkonkurenčně zlepší čistotu ovzduší. Samozřejmě, že komplexní řešení je investičně náročnější, ale řeší více problémů současně, ne jen výrobu elektrické energie.
Takže budeme stavět na Temelíně další dva bloky VVER se všemi riziky, nebo konečně postavíme nové, moderní reaktory HTGR a budeme vše řešit bezpečně a komplexně ? Myslím, že odpověď znám dopředu. Rozhodnou politici, kteří tomu po technické stránce vůbec nerozumí, zato dobře poznají od koho dostanou větší provize !!!

Nekorektní Novinky

7. března 2011 v 16:45 | Koutný
Internetové Novinky jsou digitální odnoží Práva. Dřívější komunistické Rudé Právo mělo za šéfredaktora velkého soudruha Porybného. Pokud se nepletu, pak tento tumu velí doposud. Samozřejmě, že již dávno převlékl kabát a zatraceně si dává pozor, aby si to se současnou vrchností nerozházel. Jeho podřízení patolízalové a cenzoři jsou buď tak mladí, že si nepamatují, čím byl jejich šéf před více jak dvaceti roky, nebo jsou starší a také namočení a tak se musí po čertech snažit, aby si svá teplá místečka udrželi.
A tak se občas stane, že tito cenzoři jaksi zapomínají, že v demokracii by měli ctít svobodu slova a také jiné názory, než jen ty, co zrovna hlásají na Hradě. Pro své přispívatele sice vyhlásili jistá pravidla, ale sami se jimi moc neřídí a často vám smažou příspěvek, který žádné to jejich pravidlo neporušil. Úplně stačí, když se vyjádříte v rozporu s jejich názorem na nějakou tu jejich politickou modlu.
Dnes pan Václav Havel burcuje národy, aby vojensky intervenovaly v Líbii. Sám sice pušku nevezme a nebude se osobně angažovat ale Krasoblábolí, že ON si myslí, že Humanitární bombardování Jugoslávie mělo přijít mnohem dříve...A podobně to prý vidí i v Líbii.
To mne již ten Páprda naštval a já velmi slušně do novinek krátce napsal svůj názor :
"Proboha, ať ten Havel už raději nemyslí. Taková práce mu vůbec nesluší a zpravidla vždy dopadla hrozně blbě !!!<
Okamžitě jsem získával spoustu souhlasných bodů, ale brzy tuto moji větu snaživý cenzor vymazal a dal mi distanc na 24 hodin, že prý mohu požádat o amnestii. Já mu na ni kašlu, já na rozdíl od něj dohodnutá pravidla dodržuji a neponížím se nějakou žádostí o prominutí, když není za co !

Peníze na reformu

4. března 2011 v 10:00 | Koutný
Včera v pořadu M. Jílkové MÁTE SLOVO byl i pan ministr obchodu Kocourek. Snažil se obhájit vládní návrh důchodové reformy, ale nedařilo se. On ten návrh je totiž stejně blbý jako ten starý vtip: "Jak chytnout lva ? Těžko. Nejlépe je chytnout dva a jednoho pustit !"
Ano, tak to vysvětluje Kocourek - na důchodovou reformu potřebujeme 20 miliard. Uděláme tedy jednotnou DPH 20%, tím okrademe lidi o 58 miliard, asi 10 miliard vrátíme těm nejvíce postiženým, 20 dáme na důchodovou reformu (nakonec z ní budou profitovat pouze šéfové soukromých fondů a jedna třetina připojištěnců - těch nejbohatších), dalších 20 prý půjde na snížení stáního dluhu, zbytek pan ministr neupřesnil, asi počítá, že se hned rozkrade.
Ostatní účastníci debaty, včetně podnikatelů se mu marně snažili vysvětlit, že takové Kalouskovské řešení je nesmysl. Sníží se kupní síla obyvatelstva, které bude méně nakupovat naše výrobky, co půjde koupit venku, to tam koupí! Sníží se konkurence schopnost našich potravin. Urychlí se likvidace našeho zemědělství. Sníží se zaměstnanost v obchodech, některé zkrachují. Zvýší se nezaměstnanost, stát bude muset mnohem více vyplácet na podporách a nakonec se do státní kasy dostane méně peněz. Ono to dopadne stejně jako s tou vysokou daní na naftu. Tam také místo toho, aby stát vydělal více, tak je výsledek zcela opačný : všechny kamióny tankují mimo území ČR, takže se rapidně snížil prodej nafty u nás a tím i celkový objem do státní kasy a takového BLBA máme již po několikáté za ministra financí. Stačí se podívat do Polska, kde zvýšení DPH zcela jasně vedlo ke snížení spotřeby a výraznému snížení výběru daní !
Po pravdě řečeno, tak uspokojivou odpověď, jak celý problém řešit nedal ani zastupující předseda ČSSD a bývalý ministr financí B. Sobotka. Více méně vycouvával ze svého slibu, že po vítězných volbách vše vrátí na původní úroveň. On je to také pěkný Kašpárek. ČSSD doposud nemá žádné solidní řešení, jak sechat peníze do rozpočtu na reformu, ti strejdové z Lidového domu asi mají jiné starosti (jak si rozdělit koryta, nebo jsou duševně impotentní).
Při tom řešení je úplně jednoduché : zamezit předražování veřejných zakázek. To lze scela jednoduše přijmutím zákona tvrdě, jako korupci trestající nabízení a hlavně přijímání provizí od dodavatelů veřejných zakázek. Jen takový dálniční obchvat Praha-Suchdol byl ŘSD předražen o více jak 10 milard, tu drahou, životní prostředí ničící variantu navíc prosazoval bývalý primátor Bém. Podobná je situace s VMO Brno Tunely Dobrovského.
Proč ? No proto, že každý stavař musí odvést příslušná procenta z celkového objemu stavby do rukou těch politiků, kteří rozhodují o dodavateli. Tedy čím dražší stavba, tím větší provize ! Celkově u dopravní infrastruktury by se za rok dalo takto ušetřit přes 30 miliard a žádné zvyšování DPH by se nemuselo dělat.
Další velké možné úspory - řádově mnoho miliard lze dosáhnout okamžitým vyházením zkorumpovaných úředníků na Úřadě pro kontrolu léčiv a neprodleným projednáním cen předražených léků s dodavateli. Ano, současní úředníci za tučné úplatky umožnili, aby ceny léků u nás byly o 300% dražší, než ty stejné třeba v Turecku. V Číně by takového úředníka nechali okamžitě zastřelit !
Ano, základem všeho je zákon tvrdě, jako korupci trestající přijímání provizí u veřejných zakázek. Proč již dávno nebyl přijatý. To je jasné, politici by pak přišli o hlavní zdroj velkých vedlejších příjmů. Bližší košile jak kabát. Proto o tom mlčel nejen Kocourek, ale i Sobotka. Téměř všichni naši politici se do svých funkcí hrnou s cílem nakrást si na korupci (dosud skryté pod pláštíkem provizí).


Sport a doping

3. března 2011 v 20:49 | Koutný
Marit Björgenová získala na MS v Oslo ve čtvrtém závodě čtvrtou zlatou medajli, holka je nemocná - má astma a lékaři ji léčí lékem, který pro každou jinou sportovkyni znamená zakázaný doping. Antidopingová komise pro ni udělala výjimku, takže tento lék může brát a závodit. Nikdo nám bezpečně neřekne, jak velká dávka stačí na útlum nemoci a kolik navíc je již dopingem. Vůbec se nedivím Kovalczykové, že protestuje proti takové formě soutěže.
Ti, co mají rádi sport, ti také zpravidla odsuzují nečisté způsoby a snahy získat vítězství podvodem, nejčastěji pomocí dopingu. Olympijský výbor i jiné instituce vynakládají nemalé prostředky na odhalování a trestání dopingu. Myšlenka to byla jistě dobrá, její realizace je však naprosto ubohá. Vývoj nových prostředků probíhá mnohem rychleji než metody jejich odhalování. Někdy se úspěšně používají i metody, které nejsou ani oficiálně pojmenovány. Protidopingové kontroly mají cca 5 let zpoždění nad laboratořemi, které doping vyvíjejí.
Je naprosto absurdní, že stále ještě platí světový rekor Jarmily Kratochvílové na 800m, národní rekordy Heleny Fibingerové a Machury. Vysvětlete mladým atletům, že tehdy bylo vše v pořádku a že se nedopovalo.... Naši sportovci tehdy hlavně polykali anabolika. V NDR zase ženy nechali záměrně otěhotnět, pak se povedla interupce a zvýšená hladina hormonů zajistila rekordní výkony asi na celý rok. Další metody pro vytrvalce spočívaly ve zvýšení počtu červených krvinek. Nejprve se to dělalo syntetickými metodami - EPO. Později jen vysokohorskými tréninkovými tábory a nakonec podtlakovými stany.
Myslím, že boj proti dopingu má podobnou naději na úspěch jako boj Dona Quichotte s větrnými mlýny, je dobrý jen jako job pro lidi v oněch laboratořích, jinak zcela pro kočku. A pak ty vyjímky, holka jsi nemocná, ber léky, jsou li současně dopingem, ať je to efedrin pro epileptiky, nebo léky proti astma, tak tito lidé nesmí závodit, pokud budou závodit nesmí polykat takové léky. Žádné vyjímky !
Podle mého názoru existuje spousta spousta exotických potravin a koření, které mají pozbudivé účinky. Afričané, kteří je používají vám řeknou, že se jedná o běžnou součást jejich stravy...
Zapomeňme na nějaký doping, na všechny ty kontroly testy a tresty, jejich promíjení atd. Dnes je každý vrcholový sportovec profesionál, stejně jako zpěvák, herec, muzikant. Nevzpomínám si, že by někdo prošetřoval Karla Gotta, jak je to možné, že stále ještě po 50 ti letech zpívá na vrcholné úrovni a co užívá za léky, aby udržel své hlasivky ve vrcholné kondici. Proč jiná měřítka pro sportovce a jiná pro umělce, vždyť to všechno jsou dobře placení komedianti a jen oni sami ví, co riskují a jak zachází se svým zdravím. Nebuďme tedy farizeji a nechme lidi, aby se sami svobodně rozhodovali.

Fotbal v Brně

2. března 2011 v 16:31 | Koutný
Pocházím z vesnice Švábenice, tam za mého mládí nebylo ani pořádné fotbalové hřiště. Nicméně můj strýc při studiu na gymnáziu ve Vyškově fotbal hrál a hrál ho asi dobře, protože brzy po příchodu do Brna, kde studoval na Vysoké zemědělské se dostal do prvoligového SK Židenice a jak on říkal, to mu také asi zachránilo život. Při jednom téninku mu totiž trenér říkal : Vraťo, kde jsou ty Švábenice ? Strýc na to, že kousek od Vyškova. Trenér mu pak řekl, že ať se hned zbalí a jede domů, ne aby ho napadlo se vracet do Kounicových kolejí, prý tam řádí gestapo! Za války byl totálně nasazený ve Vídeňském Novém Městě, odkud po jednom náletu utekl a do konce války se skrýval na mlatě, z čehož pak měl revma, ale on tvrdí, že je při fotbale rozběhal. Já jsem ho viděl hrát až jako starého pána, při otevření fotbalového hřiště a nestačil jsem se divit jak náramně dirigoval hru.
Jako študák jsem v Brně byl poprve na ligovém fotbale, když tehdejší Rudá hvězda postoupila do ligy a hrála doma proti Spartě, tehdy hokejista Vlastimil Bubník dával dvě branky a Brno vyhrálo (asi 4:2), to byla sláva !!! Pak již jako ženatý jsem chodil na druholigovou Zbrojovku i s malým synkem. Myslím, že to byl zapas s Jabloncem a Kopenec dal moc hezkou branku (do sítě Brna), tak jsme mu zatleskali, ale skalní fandové nám hrozně nadávali. Říkal jsem: hezká branka a dal ji bývalý Brňák, tak proč nezatleskat...Nicméně druhý poločas moc hezkého zápasu jsme raději sledovali z jiné tribuny.
Polovina sedmdesátých let, to byl asi nejlepší fotbal v Brně, když pak trenéra dělal pan Masopust tak hráči měli v sobě od minula dobrou fyzičku, on svým otcovským přístupem šířil dobrou náladu a přispěl ke zlepšení techniky i taktiky, stal se zázrak a Brno bylo ligovým mistrem. Následovaly zápasy v evropských pohárech a stadion za Lužánkami by stále téměř plný. Na zápasu s Duklou, kdy již Zbrojovka měla titul v kapse, tak tehdy tam bylo 40 000 diváků, jinak návštěvy přes 20 000 byly naprosto běžné. Chodili jsme se synem na každý domácí zápas. Ano, to se hrál krásný fotbal, padalo hodně branek a i když Brno nějakou dostalo, ta většinou jich o pár více dalo.
Naposled se trochu slušný fotbal v Brně hrál za trenéra Uličného, byl to nadšenec, někdy až nekriticky optimistický, ale dovedl kluky nadchnout ke slušným výkonům. Myslím, že to bylo dva zápasy před koncem a Brno mělo šanci skončit třetí, hrát poháry. Fandové však již dobře znali čachry, které dělalo vedení klubu a zcela otevřeně říkali, že zápasy ligy a českého poháru s Libercem jsou dohodnuté tak, že oba kluby budou hrát poháry - zkrátka sprostý KUHANDL. A tak první pohárový zápas Brno Liberci pustilo, pak se to zvrtlo a Brno skončilo v lize čtvrté.
Místo peněz z evropských pohárů zde bylo pár korun za prodaný zápas a oči pro pláč. Nicméně majitel chtěl své peníze a tak se začalo s výprodejem těch nejlepších a nejpespetivnějších mladých hráčů. Ano, během krátké doby Brno prodalo své reprezentanty z mládežnických kategorí, kteří již výborně zapadli do ligového družstva a byli příslibem postupu na nevyšší příčky. Jenže nejen majitel, ale i další bafuňáři a agenti nebyli ochotni nějaký ten rok čekat, oni chtěli peníze okamžitě. Tak místo toho, aby měli velké peníze z evropských pohárů a pak několikanásobné za prodej mladých hráčů, kteří by se takto zviditelnili v Evropě, tak se spokojili s málem, hlavně, že to bylo hned a mimo jakoukoliv kontrolu. Svou vinu na tom mají i rodiče těchto mladíků. A tak místo toho, aby se v Brně mužstvo budovalo na pěti mládežnických reprezentantech a oporách středního věku s perspektivou prudkého zvýšení výkonosti, tak ty mladíky rozprodali (oni v zahraničí většinou ani nehrají, jen zahřívají lavičku a když se vrátí domů, tak jsou zcela z formy), nakoupili se staříci, sice bývalí reprezentanti, ale již totálně z formy, pro které nebylo místo ani v Rakousku a pokračoval úpadek.
Trenér Uličný odešel. Bylo by normální, že na jeho místo nastoupí jeho asistent, mimo jiné také výborný trenér mládežnické reprezentace, která na MS získala stříbrné medajle. Ale kdeže, Soukupa pustili do Egypta, tam udělal dobrou práci a kyž tam skončil, tak jej Brno nechtělo nazpět a on odešel do Slovácka. Asi byl pro vedení klubu moc drahý a tak vzali Večeřu, ten sice před tím málem pohřbil Ostravu, ale je o něm známo, že je nejlacinější....
Na fotbale na Srbské jsem byl jen jednou, byla to ubohost, škoda peněz za lístky, více mne tam nikdo nedostane !
Televizní pořad na ČT4 o fotbale v Brně byl dobrý ze strany bývalého hráče Zelenky, i redaktor se snažil, naprostým zklamáním pro mne byl pan Jarůšek. Ten jako hráč býval výborný, jako politik se asi rychle přizpůsobil a protlačil do zcela parazitického Senátu, kde to pár let v klidu prospal. Jako bafuňář je zodpovědný za ony zoufalé výprodeje mladých nadějí a nákupy zoufalých fotbalových důchodců. Naprosto trapné byly jeho kecy o úloze dtektoru lži. Myslím, že ten detektor by se měl opravdu řádně využívat ne na hráčích, ale především na bafuňářích a prověřit všechny ty podezřelé čachry, První by na něj měl jít Jarůšek a po něm hned majitel klubu.