Únor 2011

Poruchy zaviněné silnou sluneční aktivitou

24. února 2011 v 22:39 | Koutný
V dnešních novinkách a tedy asi i v Právu je článek varující před možnými poruchami mobilů, komunikačních družic a jiných choulostivých zařízení založených na elektronice. Autoři jaksi zapomněli na možnost napěťových vln na dlouhých přenosových linkách VVN a tím výpadky dodávky proudu, případně i rozpad rozvodné sítě. Velké poruchy mohou být i na pevných dlouhých slaboproudých linkách. Ano, čím technicky vyspělejší civilizace, tím je zranitelnější. Před sto lety na naší vesnici bylo tři sta sedláků, dva mlynáři, jeden sedlář, tři kováři, jeden stolař, dva truhláři, dva šefci, dvě švadleny, jeden krejčí a jeden tkadlec, čtyři hospody, dva řezníci, tři obchody. Ta vesnice mohla klidně samostatně hospodařit i několik let, aniž by k tomu potřebovala nějaký další kontakt s okolním světem. Jsem elektroinženýr, většinu doby jsem řídil výstavbu investičních celků v energetice, včetně všech našich jaderných elektráren. Nicméně dnes po nějaké větší katastrofě bych asi byl málo platný v podniku na výrobů integrovaných obvodů, či jiném úzce specializovaném elektronickém provozu. Podobné by to bylo i u jiných úzce specializovaných odborníků. Dealeři a obchodní zástupci by byli naprosto nanic, stejně jako i daňoví poradci, účetní, experti na pojišťovnictví, lidé z bank, psychologové a psychyatři, o politicích, lobistech a jiné sebrance raději ani neuvažuji...

V České republice klesá úrodnost půdy

21. února 2011 v 11:29 | Koutný
Ano takový článek také dnes najdete na internetových novinkách, autor má naprostou pravdu v tom, že na vině je hlavně nedostatek humusu a umělá hnojiva. Musím říci, že nejen to :

Můj dědek byl sedlák, žádná umělá hnojiva nepoužíval, měl krávy koně a prasata. Na dvoře byl hnojník a vedle jímka na močůvku. Hnojivo - humus si produkoval sám.
Pak přišlo JZD zabralo pole koně i krávy. Pro krávy se udělaly na nejlepší půdě společné velkokravíny a pro prasata prasečáky, koně šly většinou do salámů. Nicméně stále se hnojilo hlavně hnojem, umělá hnojiva se využívala jen asi z 20% oproti třeba Nizozemí.
Do JZD Švábenice přijela delegace farmářů z Francie, ti tvrdili, že jsou fascinováni úrovní našeho zemědělství, kterému oni nejsou schopni konkurovat.
Po velkém Sametu se většina JZD rozpadla, také mně byla vrácena nějaká ta pole. Pronajal jsem je jednomu fařmáři, který hospodaří na cca 100 ha a nemá žádnou živočišnou výrobu. On pouze pěstuje pšenici. Nemá žádný hnůj, hnojí pouze umělými hnojivy. Plodiny se na poli nestřídají jako kdysi, tvrdí, že dnes to již není nutné. Výsledkem je, že původně hrudkovitá půda s humusem se mění v prach, který odnáší vítr, nebo i každá větší bouřka. Ano je to postupná devastace životního prostředí této země.
Podívejte se do okolí Brna, na nejlepší půdě na jihu od Brna se budují sklady, nákupní centra, průmyslová centra a dálniční propletence. Naši potomci nás plným právem proklejí.


P.S. Musím se přiznat, že ještě mám problém s opravou překlepu v komentáři (nahradit f za g bylo nepřekonatelným problémem a tak jsem to chtěl řešit vymazáním původního a náhradou novým, nepovedlo se a jsou tam oba) navíc se mi nějak zablokovala možnost přilepit tam nový a vysvětlit proč jsou mé pole pronajaté právě tomuto farmáři:
Tak tedy v době, kdy mi byla pole vrácena, tak si je omylem v předstihu přivlastnil strýc a pronajal je. Já jsem je tam pak nechal za stejných podmínek pronájmu. O tom, že onen farmář nemá živočišnou výrobu jsem se dozvěděl náhodou, až za několik let při dnu otevřených dveří. Úhrada za pronájem zůstává již po několik let prakticky stejná i když ceny pšenice se zvyšují. Takže bych měl zvážit i jiné řešení.

Zastavení stavby VMO a nový Kostnický koncil

19. února 2011 v 16:10
Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s radnicí MČ Brno Žabovřesky zorganizovalo ve čtvrtek odpoledne 17. 2. 2011 schůzi občanů o zastavení stavby VMO 42/1 Tunely Dobrovského a křižovatky Hradecká/Žabovřeská.
O této akci jsem se dozvěděl náhodou, když mi to e-mailem na poslední chvíli oznámil ing. Štěpaník, který je autorem žaloby na jejíž základě Městský soud Praha po třech letech odkladů zrušil pro tuto stavbu Stavební povolení. Předpokládal jsem, že ing. Štěpaník bude sedět za předsednickým stolem a bude odpovídat na otázky občanů.
Bohužel neviděl jsem ho ani na pódiu za předsednickým stolem, ani dole mezi cca stovkou občanů. A brzy jsem pochopil proč. Celou schůzi uváděl vedoucí stavební komise MČ Brno Žabovřesky tím, že ing. Štěpaníka nazval lhářem, který uraženě odešel, když nebyl pozván na místo k předsednickému stolu, kde prý nemá co pohledávat a nikdo mu to neslíbil, jen on prý lživě tvrdí, že to měl slíbeno od starosty. Několik primitivů z davu začalo vyřvávat sprosté nadávky na adresu nepřítomného, což viditelně velmi pobavilo všechny u předsednického stolu.
Pak nastala obvyklá dlouhá oblbovací předváděčka hlavního projektanta promítajícího své slajdy prokládané informacemi z nichž některé byly polopravdy a některé vyložené lži (například jak od počátku akceptoval připomínky OS VMO Brno a tyto zabudovával do projektu s cílem omezit hluk, pravdou však je, že investor od počátku odmítal s našim OS vůbec komunikovat a tvrdil, že není účastníkem řízení o stavebním povolení a nemá právo do ničeho mluvit, teprve po zásahu Ombusmana se toto změnilo).
Následovala informace právničky ŘSD o legislativním stavu stavby, která ke konci svého projevu upozornila na fakt, že Ministerstvo dopravy připravuje zákon, který by posunul limity hluku o 5 dB nahoru, tedy na úroveň 65/55 dB a tento má být projednán parlamentem (přijat během asi dvou měsíců).
Pak následovaly projevy starosty, který připravuje otevřený dopis na MD požadující neprodlené pokračování stavby, své projevy přednesl také ředitel ŘDS a profesor Kolíbal, bývalý šéf tzv. průřezové komise, prosazující jeho vizi cedníku, řešící problémy Bystrce a málo se starající o nás v horních Žabovřeskách.
Po více jak hodině mělo konečně dojít na diskuzi s občany. Ale k žádné diskuzi nedošlo, ani dojít nemohlo. Uvádějící šéd stavení komise totiž řekl, že občané mohou pouze položit otázku, na kterou jim bude zodpovězeno.
Do diskuze se hlásili především bojovně naladění a možná i alkoholem posilnění jedinci. Jako jeden z prvních dotazů byl tento : řekněte nám, jak máme zlikvidovat OS VMO Brno !
Následovala spousta vulgarismů. Nadávky do hovad nebraly konce, velmi sprostě byl také napadán soudce, který vynesl rozsudek o zrušení stavebního povolení.
Pak jeden z bojovníků tvrdil, že my bydlící v okolí stavby si za ten bordel můžeme sami, proč jsme se tam stěhovali, když jsme věděli, že tam bude dálnice, vždyť se to ví již 35 let. Dostal jsem slovo a velmi slušně odpověděl, že v bytě na Záhřebské bydlím od r. 1971 a ještě před nastěhováním jsme byli ubezpečování, že se jedná o zónu čistého a klidného bydlení, dnes máme rok 2011, takže jeho informace z doby před 35 ti roky by nám již nijak nepomohla.
A hned jsem se zeptal, proč nebyla zvážena varianta projektu navrhovaná předsedou stavebního odboru Krajského úřadu : dlouhý vodorovný tunel z dolních Žabovřesk z kóty 236m přímo do Králova pole na kótu 237 m. Auta by nemusela jezdit napřed do kopce a pak tunelem zase dolů, tunel by byl hlubší a domy v Kr. Poli by se nebortily. Hlavně však by se nezatahovala tranzitní doprava do obytné zóny a vůbec by se nemusela budovat žádná monstrózní třípodlažní křižovatka, celá stavba by byla lacinější. To mne již nenechali domluvit a rvali mikrofon z ruky.
Později pan profesor tvrdil, že tuto variantu zvažovali, nicméně později odmítli ( pan profesor vědomně lže, po předvolební schůzi Lidovců vedené ministrem Šimonovským a Kalouskem v Semilasu jsme se pana profesora ptali právě na tuto variantu a on nám v přítomnosti ing. Štěpaníka a ing. Procházky tvrdil, že žádná jiná varianta projektu jim nebyla předložena a také proto nemohla být projednána).
Pak bylo následovalo vylévání nočníků, jinak slušně se příspěvky těch hulvátů nedají nazvat.
Jeden slušný dotaz byl, kolik to OS VMO Brno má vlastně členů, řekl jsem, že asi 2000 lidí bydlících v okolí stavby, což bylo zpochybňováno (nevím, kdo se považuje za člena OS VMO a kdo ne, já mohu jen operovat podpisy na petici MŽP a dalších dokumentaci).
Velké nadšení vzbudil příspěvek jednoho LUMENA, že k vůli nějakým 200 lidem se my všichni přece nebudeme trmácet svými auty přes staveniště (tak tedy z přítomných cca 100 lidí nevím kolik je těch my, těch sprostých řvounů bylo asi 10 až 15) : Nicméně již bez mikrofónu jsem mu nabídl výměnu bytu, aby si to mohl užít a nemusel se trmácet přes stavbu.
Reakcí byl sprostý řev a riziko inzultací, proto jsem raději ještě před koncem odešel. Na závěr jsem si však neodpustil dotaz : Zda si přítomní uvědomují možnost, že celé zrušení stavebního povolení a následné zastavení stavby může být pouhou inscenací, umožňující investorovi po přijetí nového zákona s limity 65/55 dB dokončit stavbu podle stávajícího projektu bez jakýchkoliv změn ke snížení hluku ?
A o to tady asi jde !

Ať již bylo ing. Štěpaníkovi starostou slíbeno místo u předsednického stolu, nebo ne, tak v atmosféře, která v sále byla a při způsobu, jakým spíkr schůzi vedl, neexistovala žádná šance na věcnou diskuzi a na to aby mohl obhajovat své stanovisko. Bylo by to pro něj horší, než pro Husa na Kostnickém koncilu (toho tam alespoň nechali promluvit, tady by ho hulváti uřvali).

Komu vyhovuje současné zastavení stavby VMO

16. února 2011 v 14:46
Před třemi roky dal předseda občanského sdružení VMO Brno ing. Karel Štěpaník žalobu  na investora stavby VMO tunely Dobrovského a přilehlé křižovatky Žabovřeská/Hradecká, protože již vlastní projekt předpokládá nedodržení zákonných limitů úrovně hluku. Požadoval alespoň minimální stavební úpravy, aby hluk klesl pod zákonnou normu 60 dB , on velmi umírněně navrhoval jen úpravu galérii a protihlukových stěn, i když většina z nás ví, že to nebude stačit a celá stavba měla být pod zemí, nebo pod souvislou střechou tak, jak od počátku požadujeme a říkaly to i naše transparenty při demonstraci.
Po celé tři roky se nic nedělo, soud ani nepřijal žádné předběžné opatření. Ale letos na počátku roku (nějaký týden po vynesení rosudku o zrušení stavebního povolení Městským soudem v Praze) se stavební práce zastavily. Prakticky se nestaví nejen na rozporuplné monstrózní křižovatce Žabovřeská/Hradecká, ale práce stojí i najiných částech stavby, kterých se ono zrušené stavební povolení netýká. Pracoval jsem několik let na stavbě JE Dukovany, mým spolubydlícím byl hlavní inženýr výstavby a tak mám představu co asi stojí denní nájem velkých jeřábů, které již více jak měsíc na této stavbě nepracují a nejsou přesunuty jinam, kde by byly využity. Pro toho, kdo se ptá proč, se nabízí odpověď.
Investor potřebuje vyvolat zlobu občanů a řidičů proplétajících se staveništěm, zlobu občanů v blízkosti stavby, která se prodlužuje a tuto obrátit proti předkladateli žaloby. Lidé již by chtěli, aby stavba byla co nejdříve hotova a vůbec nevěří, že současné zrušení stavebního povolení povede k úpravám projektu na snížení hluku.
Jaký smysl tedy mělo ono soudní rozhodnutí ? Nabízí se jediné možné vysvětlení : investor kalkuluje s tím,že Ministerstvo dopravy (úředníci spříznění s Ředitelstvím silnic a dálnic) prosadí nový zákon o zvýšení úrovně hlukových limitů na 65 dB tak, že pak projekt novému zákonu vyhoví, investor dostane nové stavební povolení ve smyslu nového zákona a nebude muset měnit projekt. Ano, je to připravovaný podvod na občany ve stejném smyslu jako kdysi za bolševika, když se zvyšovala povolená hranice radioaktivity vod, aby v Rožince nemuseli dát do pořádku své rybníčky s radioaktivní špínou, co občas natekla do Svratky a my v Brně jsme to pili..

Nečas ohrožuje zdraví lidu

16. února 2011 v 14:19
Nejsou to jen nežádoucí tepelné šoky nestálého zimního období a následné chřipkové epidemie.
Pro zdraví národa je v současné době nebezpečnější premiér Nečas ! Dnes torpéduje již téměř hotovou dohodu ministra zdravotnictví s lékařskými odbory.
Proč si ODS nepřeje ukončení sporu ? To je přece jasné, ODS má zájem privatizovat a následně vytunelovat další nemocnice a velice by se jí hodilo do krámu, kdyby to mohla svést na nedostatek lékařů z důvodů jejich odchodů v rámci akce Děkujeme - odcházíme. Premiér Nečas jde na ruku těm, komu z toho budou sypat miliony.

Protikomunistický odboj

9. února 2011 v 9:46 | Koutný
Tak prý nám poslanci připravují zákon o protikomunistickém odboji který má odškodnit ty, co byli poškozeni zvůlí komunistického řežimu (rozuměj asi jen disidenti) a naopak sankciovat komunistické funkcionáře a příslušníky STB.
Pominu - li proklamovanou kontinuitu právního řádu. Tak i tak je to dost postavené na hlavu. Každý stát má bohužel své tané služby, měla je i ČSFR. Estébáci byli státní zaměstnanci, ti velcí a dobře informovaní sami pomáhali dělat SAMETový puč a privatizovali různé podniky, dnes jsou nepostižitelní. Ti menší obyčejní poskoci to mají odnést. Zajímavé je, že postiženi nebudou udavači a jiná svoloč, kteří dobrovolně podepsali vázací akt a stali se spolupracovníky STB. Má to totiž svou logiku, značná část disidentů totiž s STB spolupracovala a práskala své kolegy.
Moc by mne zajímalo, jak budou hodnoceni a kam zařazeni bývalí bigotní komunisté , kteří pak po roce  1968 po Pražském jaru a následné okupaci zmeškali možnost prudce odbočit do leva a stali se disidenty, jako příklad uvedu : Pavel Kohout, Vlasta Chramostová, Jiří Ruml, Petr Pithart, Uhde. Uhl, atd. Také by mne zajímalo, jak budou zařazeni bývalí komunisté, nebo synáčkové a zeťáčkové členů ÚVKSČ a spolupracovníci STB : jako Vladimír Dlouhý, Václav Klaus, Čalfa, Tošovský, Komárek, Dyba a další.
Pak zde mám dost problém s těmi nevinnými lidmi, co byli velmi poškozeni štvavou kampaní v médiích po r. 1990. To bude 4. odboj ? A kdo jim přispěje na penze ?!  Uvedu sice jen jeden příklad, ale ten stojí za to.
Když se spoštěla JE Dukovany, tak ve slavnostních proslovech vystoupil vedoucí sovětských expertů - odborník na organizaci výstavby JE a mimo jiné prohlásil že, teprve nyní, zde v Československu pochopil jak se má řídit výstavba jaderných elektráren. Ano, bylo to velké ocenění práce všech, kteří se na stavbě podíleli, především pak investičnímu řediteli ing. Františku Poukarovi, který měl obrovskou zásluhu na tom, že tato stavba byla dokončena v řádných termínech a hlavně ve vysoké kvalitě.
Když se zahájila výstavba JE Temelín, tak ČEZ celkem logicky chtěl, aby řízením celé stavby byl pověřen právě ing Poukar. Bohužel těsně před sametovým pučem však byl  ing. Poukar za zásluhy o výstavbu JE DU kooptován za člena ÚVKSČ. Toto členství pak bylo záminkou nenávistné kampaně v tisku a v televizi. Situace se vyhrotila natolik, že ing. Poukar musel z postu generálního ředitele JE Temelín odstoupit. Myslím, že celkem oprávněně mohu tvrdit, že pokud by tento odborník na svém postu zůstal, tak by nemuselo dojít k tak velkým skluzům termínů uvedení JETE do provozu. Kdo je zodpovědný za miliardové škody z nevyrobené elektrické energie. Kdo odškodní ing. Poukara za velkou společenskou i finanční újmu ?
Postihy velkých funkcionářů KSČ i STB a nějaké symbolické vylepšení důchodů disidentů 21 let po sametu je jen směšným gestem v době, kdy většina těchto lidí na obou stranách již zemřela. A tak se zdá, že jediným cílem celé akce je odpoutat pozornost národa od závažných problémů dnešní doby a  vlády korupčníků.

Chudák pacient, chudáci vše zaplatí

3. února 2011 v 9:13 | Koutný
V televizi jsme mohli vidět případ, kdy doktor si řekl o 20000 za operaci močového měchýře (ta je plně hrazena pojišťovnou), operace se nepovedla. Takže navrhl novou operci, kdy vyoperuje celý močový měchýř a požaduje za ní 60000 (i tato je plně hrazena pojišťovnou), příbuzní tolik peněz neměli, tak prý to budou splácet dle splátkového kalendáře, který mu z neznalosti podepsali. Naštěstí se to profláklo, televize natočila rozhovory s pacientem i příbuznými a všichni byli zvědaví, co na to řekne ten  gauner vyděrač doktor. Pan doktor se bránil, že to byl nadstandard, neuměl říci jaký a raději rychle zabouchl dvéře - asi jeho způsob života. Je to zvrhlost, vydírání lidí neschopných se bránit a také trestný čin. Celý národ doufá, že tento doktor dostane pořádný nepodmínečný trest !

Já se ptám, proč jen tento doktor ? Vždyť on nedělá nic jiného, než všichni dosavadní porevoluční ministři zdravotnictví. Také my máme ústavou zaručenou bezplatnou lékařskou péči a při tom se necháme oblbovat kecy o nadstandardu, platíme poplatky a doplatky na léky, zatím co pár zkorumpovaných darebáků na Ústavě pro kontrolu léčiv dostává milionové provize za to, že schválí, aby stejné léky u nás byly 3x dražší než v Turecku.
Takže nebuďme tak pitomí jako ti chudáci příbuzní toho pacienta, neplaťme za něco, co jsme již jednou zaplatili v nemocenské, nevolme strany produkující takové ministry. Asi jediné řešení je jít opět do ulic, nebude stačit jen cinkat klíči, ti dnešní darebáci sami od svých koryt neodejdou. je potřeba je řádně vypráskat.