Listopad 2010

AIDS a náboženství

23. listopadu 2010 v 20:20 | Koutný
Nevím, zda se jedná o trest Boží, jak v článku o AIDS píše jeden náboženský fanatik, ale dobře vím se to jsou následky rozežranosti bohatých kmenových afrických náčelníků, kteří si chtěli prodloužit mládí a velkou sexuální aktivitu. Nechali si transplantovat opičí pohlavní žlázy (bohužel i AIDSem, který je u opic běžný a jim celkem neškodný). Takže za tuto nemoc můžeme děkovat oněm rozežraným náčelníkům a lékařské vědě, která tyto transplntace prováděla, zavedla lidstvo do průšvihu a neví jak z něj ven !!!

Nevím, proč se v Novinkách k článku o AIDS píše ještě více o náboženství a že jedinným správným jsou Svědkové Jehovovi. Když již se tak děje, tak si také přisadím.
Jsem tolerantní a žádné náboženství mi nevadí, pokud je praktikováno slušnými lidmi a nevtíravě.
Je však pravdou, že fanatici dokážou zprofanovat jakékoliv ideje, včetně náboženství. Dnes se mnoho lidí bojí islámu a tvrdí, že křesťané nic podobného, jako je terorismus podpořený náboženstvím nikdy nepáchali, což je naprostá lež. Co jiného byly křižácké války do Svaté země. Co to byla Inkvizice a miliony nevinných upálených na hranicích. A co husitské války, co pronásledování katolíků, pak anglikánu a opět katolíků v Anglii během krátkého období vlády královny Marie a Alžběty. Co současný terorismus a náboženská válka v Severním Irsku.
Islám vznikl o 500 let po křesťanství, s podobným zpožděním páchá podobné zhovadilosti.
Kdo četl Bibli, ten ví o vyvraždění několika měst Izraelity po návratu z Egypta ....

Ano, Evropa vděčí křesťanství za latinu z klášterů a gramotnost šlechty, později i ostatního lidu. Ovšem Evropa také vděčí islámu (Arabům) za algebru, astronomii, arabské číslice a urbanistiku.
Křesťanství a Islám mají své základy v Judaismu. Je smutné že tato tři monotheistická náboženství nemohou slušně spolu vycházet a snaží se uspět jedno na úkor druhého (misijní způsob šíření provokuje nenávist a války).
Věřit v Boha lze i bez potřeby mít k tomu církev. To je ovšem nebezpečnější názor než atheismus. Katolická církev si dělá nárok na to, že jedině její kněži jsou schopni komunikovat s Bohem. Ještě koncem středověku byl inkvizicí upálen každý, kdo si četl sám bibli.
Za posledních 15 let počet věřících v ČR klesl na polovinu a počet kněží se zvýšil na čtyřnásobek !!!
Doporučoval bych, aby pro církce platily stejné zákony jako pro jiná dobrovolná občanská sdružení, včetně financování.

Jak velcí ptakoještěři létali ?

16. listopadu 2010 v 9:35 | Koutný
Novinky. cz. zveřejnily článek pánů vědců a ten vzbudil zajímavou diskuzi, ke které se připojuji i já se svým názorem.
"Závěry pánů vědců je třeba brát s určitou rezervou."
Za naprostou blbost asi každý, mimo vědce, může považovat teorii, že velcí ptakoještěři vůbec nelétali, Může mi někdo říci na co ta velká křídla měli a jak se vlastně pohybovali ? Příroda nesmysly nevytváří !
Starší zájemci o letectví si asi vzpomenou na závod o KRAMEROVU CENU, vypsanou za let lidskou silou po dráze dlouhé jednu míli ve tvaru ležaté osmičky.
Ano, před padesáti roky jistý známý pražský vědec publikoval v Letectví a kosmonaultici rozsáhlý odborný článek dokazující, že let lidskou silou není možný. Jméno tohoto slovutného pana profesora raději uvádět nebudu (jen podotknu, že později se velmi angažoval v mezinárodní organizaci pro kontakty s mimozemskými civilizacemi a nakonec, když již pořádně neviděl a neslyšel tak z něj byl expert na mimosmyslové vnímání). Jeden z hlavních argumentů byl, lidské tělo má na rozdíl od ptáků těžké kosti a málo svaloviny (opomněl méně účinné dýchání).Aktivně létat podle něj mohou dobře jen malí a středně velcí ptáci. Takový albatros většinou jen plachtí - využívá stoupavých proudů, podobně jako i velcí dravci. Podle něj největším žijícím tvorem, který létal byl ptakoještěr o rozpětí křídel 9 m a ten také létal tak, že využíval svahového proudění u pobřeží, většinou startoval skokem ze skály, ryby z vody lovil za letu a na noc přistával v hnízdě na vyvýšeném místě, aby ráno opět startoval skokem z výšky. Ten ptakoještěr rozhodně měl menší váhu než člověk.
Celkem logické vysvětlení a správné výpočty.
Co čert nechtěl, asi půl roku po publikaci našli v Americe kostru ptakoještěra o rozpětí 27 m. Za dva roky na to Mc Redyho pavučinový kondor získal Kramerovu cenu, později lidskou silou byl přeletěn kanál La Manche a nakonec i napodoben Daidalos s Ikarusem přeletem Kréta- Řecko !
Ne že by pan profesor špatně počítal, on jen nic nevěděl o supr lehkých a vysoce pevných materiálech kevralu, carbonových nosnících a vysoce trénovaném lehkém cyklistovi, který to ušlapal.
Inu pány vědce berme s rezervou !
Nyní si dovolím poněkud rouhačskou úvahu. Mnoho národů má své báje a pohádky, kde vystupují létající draci. Jak na to ti lidé v pravěku přišli. Podle mého laického názoru snad nějaký ten ptakoještěr přežil vymírání tvorů na konci druhohor a pár jedinců ještě žilo na začátku éry lidského rodu. Kdo má jiné vysvětlení, nechť je představí, rád si je přečtu !

Budou naše dálnice stavět Číňané a bude to lacinější ?

15. listopadu 2010 v 12:19 | Koutný
Drahé dálnice začínají již u projektu. Pokud projektant bude odměňován podle ceny stavby (určité procento), pak jistě bude projektovat stavby, co možná nejdražší !
Pokud ředitelství silnic a dálnic dostává peníze podle prostavěných investic, tak vždy bude prosazovavat dražší variantu stavby a v tom mu budou velmi pomáhat příslušní zkorumpovaní úředníci na magistrátech velkých měst - viz causa Obchvat Praha Suchdol. VMO Brno, křižovatka Hradecká-Žabovřeskáa tunely Dobrovského. Stavba za 11 miliard, to v Brně znamená 165 milionů na ruku pro jistého funkcionáře ODS, to se pak lobuje pro takový nesmyslný projekt, pochopení je dojemně jednotné celým politickým spektrem od ODS, přes lidovce, ČSSD až pro KSČM, od úředníků na krajském úřadě, až po posledního zastupitele na městské části Žabovřesky.
Ano je to celé v mafiánském systému. V Brně po dlouhá léta řízeném bývalými členy KV KSČ bez ohledu na nějaký lustrační zákon.
Takže pozvání cizích, třeba i čínských firem na stavbu našich dálnic může jako konkurence přispět k mírnému snížení ceny, ale hlavní problémy - nemyslně drahé dálnice vinou špatných projektů nevyřeší.

Nač potřebujeme armádu ? !

7. listopadu 2010 v 19:50 | Koutný
Dnešní pořad Otázky Václava Moravce mi zvedl žluč i když jsem viděl jen jeho menší část.
Jaká jsou bezpečnostní rizika tohoto státu v příštích dvaceti letech ? Náš stát je, až na malé Rakousku, obklopen sousedy samými členy NATO. Takže válka s některým ze sousedů nepřipadá do úvahy. Na co tedy potřebujeme armádu ? Na nic, pro obranu naší země určitě ne ! Vezmeme-li v úvahu, že bývalá ministryně obrany postupně rušila útvary obrany civilního obyvatelstva v Bučovicích atd. Tedy jediné, které byly k užitku při živelných pohromách, pak mohla klidně zrušit celou armádu.
Generál Picek horoval pro zahraniční mise - především tu v Afganistánu. Jaksi zapomíná k čemu má sloužit NATO. Zakládací listina říká že NATO je organizace kolektivní bezpečnosti, která v Euro-atlantické alianci zajišťuje vojenskou pomoc svým Evropským členům, pokud tito jsou vojensky napadeni. Ano, NATO má zajišťovat bezpečnost v Evropě (proti předpokládanému napadení ze strany Varšavské smlouvy). Prezident Havel zpočátku vykřikoval, zrušit pakty v Evropě, vystoupili jsme tedy z Varšavské smlouvy, pak jel Havel do USA, tam jej poučili a vlezli jsme do NATO.
Válka v Jugoslávii - to byla nezákonná intervence zcela proti mezinárodnímu právu. Navíc NATO se zde postavilo na stranu teroristů - Albánců. Jen úplný blb mohl věřit heslům o humanitárním bombardování.
Válka proti Sadámovu Iráku byla zdůvodněna na základě záměrně vylhaných argumentů o iráckých zbraních hromadného ničení.
Válka v Afganistánu měla zničit Talibán. Zpočátku se zdálo, že také má likvidovat Al Kaidu a jejího šéfa Bin Ládina. První rok se Američanům podařilo téměř zcela zlikvidovat Talibán. Bin Ládina sice snad honí, ale velmi neškodně, proboha, co by tam pak dělali, kdyby ho chytili. Můj známý je silně pravicově orientovaný a tvrdí, že Bin Ládina je třeba hledat v Pentagonu !!! Američané se v Afganistánu chovají podobně jako Němci za války na Ukrajině - tedy jako hovada. Po počátečních sympatiích lidé pochopí s kým mají co činit, takže obrací sympatie k Talibánu tak silně, že i afgánský prezident začal s Talibánem politická jednání a počítá se s jeho účastí ve vládě.
V Afganistánu zatím nikdy žádný intervent válku nevyhrál : nepodařilo se to Alexandrovi Velikému, Džingistánovi, Britům, Sovětům a nepovede se to ani Američanům. Skončí to velkou ostudou, stejně jako ve Vietnamu. Mrzuté však je, že do tohoto průšvihu nás naši politici také namočili a dnes chtějí naši účast v prohrané válce ještě rozšířit.
Celé mise stojí hrozné peníze, zbůhdarma vyhazujeme miliardy za jinak naprosto zbytečnou výzbroj. Ovšem nejhorší je to, co budeme platit po mnoho desetiletí našim veteránům za penze, jejich léčení atd. To však není to nejhorší - dopady na chování těchto lidí po ukončení služby v armádě, kdy lidé zvyklí na velké peníze si je v civilu mohou zajistit pouze trestnou kriminální činností.
Máme-li armádu na podobné mise, pak by bylo nejlepší, raději žádnou armádu nemít.

Po týdnu doplňuji : premiér Nečas navodil otázku, zda ČR potřebuje nadzvukové letectvo ?
Samozřejmě, že ne, to nemusí zkoumat žádný expert. Jasno má každý rozumný člověk. Jsou to zbytečně vyhozené peníze jako za celou armádu.
Ovšem Nečasův zájem může být také motivován jinak. Za dva roky končí pronájem letounů Gripen. Takže je možné je odkoupit za zbytkovou cenu, nebo vrátit Švédům. Obávám se, že po takovém úsporném vrácení bude zanedlouho vyvinut tlak od velkého bratra USA, že v rámci NATO potřebujeme nadzvukové letouny pro podporu nějaké nevyhlášené války jako třeba Afgsnistán a nabídnou nám 30 let staré olétané F-16. Cena bude zajímavá především pro politiky, kteří o takovém nákupu rozhodnou. Obvyklá provize bývá 2-5% z celkové ceny....