Leden 2010

VMO BRNO silnice 1/42 Tunely Dobrovského

22. ledna 2010 v 17:20 | Koutný
Vážení, Brno, 20. 1. 2010
v Brněnském Metropolitanu z ledna 2010 ředitel OHL ŽS, a.s. Ing. Macík odpovídá na otázky (které se mu hodily do krámu a nejspíše si je sám navrhl) o stavbě "Silnice 1/42 Brno, VMO". Nás občany bydlící kolem této stavby však zajímají zcela jiné otázky a na ně nedostáváme žádnou odpověď. Myslím, že právě takové otázky budou pro vaše čtenáře mnohem zajímavější, než ony dosud otištěné, mající charakter placené reklamy ! Dovolte mi tedy, abych ony zajímavé otázky vám v příloze zaslal a vy je i s odpovědí mohli otisknout.
S pozdravem Ing. Lubomír Koutný


Závažné otázky zajímající občany bydlící v blízkosti "Silnice 1/42 Brno, VMO", na které se jim nedostává odpovědí

  1. Jak je možné, že tato stavba nerespektuje usnesení EU " Nezatahovat tranzitní dopravu do obytných zón" ?!!!
  2. Proč nebyla zvážena varianta s dlouhými tunely (vyústění z dolních Žabovřesk vodorovně až do Králova Pole)? Tunely by byly ve větší hloubce bez rizika ohrožení staveb nad nimi a hlavně sídliště Žabovřesky by nebylo zamořovánu exhalacemi a hlukem překračujícím veškeré platné normy včetně výjimek. Pak by jako nepotřebná odpadla i monstrózní třípodlažní křižovatka Žabovřeská/Hradecká, pro místní dopravu by úplně stačily stávající komunikace.
  3. Jak je možné, že obyvatelům sídliště Bystrc, kde má být vzdálenost hrany R 43 od nejbližšího domu 150m nabízí investor dát celou stavbu pod zem, zatím co v Žabovřeskách, kde je nejbližší dům od VMO 10 m tentýž investor odmítá dát stavbu pod zem, nebo alespoň pod souvislou střechu? Nejedná se o jasnou diskriminaci skupiny cca 2000 osob bydlících v Žabovřeskách v blízkosti této stavby ?
  4. Jak dlouho ještě bude odměna projektanta úměrná určitému procentu z celkového objemu stavby. Není to jeden z hlavních důvodů neúměrné ceny našich liniových sítí ?
  5. Donedávna v Brně platilo, že dodavatel každé větší stavby musel platit na ruku jistého funkcionáře ODS (tehdy vládnoucí strany na magistrátu) 1,5 % z celkového objemu stavby (viz televizní záběry TV NOVA a materiály exsenátora Zlatušky distribuované do našich poštovních stránek.. V případě této stavby tedy cca 150 milionů Kč. Občané si právem myslí, že se jedná o korupci. Jaká je situace dnes ?
  6. Nedávno odvysílaná reportáž (Černé ovce) o dálničním obchvatu Praha Suchdol jasně ukazuje mafiánské praktiky propojení Ředitelství silnic a dálnic a pražského magistrátu. Primátor Bém se snažil prosadit životní prostředí ohrožující a předraženou variantu (asi proto, že z drahé stavby budou větší provize). Naštěstí ona reportáž měla velkou odezvu u veřejnosti a nezávislý soud musel pak rozhodnout dle zdravého rozumu. My v Brně to štěstí nemáme a zdejší redakce ČT uvádí nepravdivé informace tak, jak je nadiktuje pracovník Ředitelství silnic a dálnic. Kdy konečně budou úředníci magistrátů hájit zájmy občanů a nebudou podléhat tlakům BETONOVÉ LOBY ?
  7. V článku se píše o zajištění domů v Králově Poli proti jejich narušení statiky vlivem poklesu půdy nad tunely. Proč pisatel poctivě nenapsal, že investor nejprve chtěl veškeré náklady na ochranu těchto domů svalit na jejich majitele. A teprve po rozhodnutí soudu musí hradit škody, které způsobí.


S pozdravem
Ing. Lubomír Koutný
OS "VMO Brno"

P.S. Před půl rokem jsem svým článkem reagoval na vaši reportáž o čištění přehrady od sinic.
Vaše paní redaktorka slíbila, že tento můj článek otiskne kolem přelomu roku (doufala, že lidé v té době nebudou již mít zájem o koupání v přírodě a také, že na její příslib zapomenu, nezapomněl jsem a sliby se mají plnit. To tím spíše, že praxe potvrdila mé obavy, že těžba bahna ze dna ještě neznamená konec sinic - po obdobném vytěžení bahna na Olšovci v Jedovnicích se tam loni sinice objevili ještě mnohem dříve, než v předchozích letech.

Chtějí vůbec politici odstranit korupci ?

8. ledna 2010 v 17:22 | Koutný
Chtějí vůbec politici odstranit korupci ?
Nedělní otázky Václava Moravce s předsedy dvou nejsilnějších politických stran se krátce dotkly nejpalčivějšího problému tohoto státu za posledních uplynulých 15 let..
Předseda ČSSD J. Paroubek zopakoval návrhy své strany o nichž si většina národa myslí, že jsou prázdným gestem, bez šance na nějaké zlepšení. U dosud nerozhodnutých voličů tedy nezabodoval !
Ukázalo se, že mnohem lépe je na toto téma připraven M. Topolánek. Naprosto správně argumentoval, že nejdůležitější je zabránit již podmínkám vzniku korupce. Prokazování a trestní stíhání korupce je v naší zemi nesmírně obtížné, ne- li nemožné, když o postupu a konečném výsledku rozhodují lidé dosazení vládnoucí stranou a zkorumpovaný úředník je ze stejné strany !.
Pro lidi zajímající se o tuto problematiku může být překvapivé, že právě předseda ODS, tedy partaje jejíž někteří členové nahromadili své majetky z korupce, kteří rozhodovali, či dokonce ještě rozhodují o státních zakázkách (bývalí úředníci na magistrátech rozhodující o státních zakázkách ve spolupráci s generálním ředitelstvím silnic a dálnic(vyžadující od každého dodavatele 1,5% z celkového finančního objemu stavby tvrdě v hotovosti na ruku), ministři dopravy dosazující své příbuzné do vedení ČSD a přidělující zakázky firmě instalující rámy pro výběr mýtného, úředníci na ministerstvu zdravotnictví schvalující nehorázně přemrštěné ceny léků atd.).
Jak je tedy možné, že předseda strany veskrze prolezlé korupcí najednou zná správný recept na její zásadní potlačení a dokonce jej řekne ve velice sledovaném pořadu na ČT1 ???
Odpověď je zcela jednoduchá " již mu došlo, že jeho strana příští volby nevyhraje a vůbec si nepřeje aby na provizích ze stáních zakázek a jiných formách korupce v příštích čtyřech letech se plnila konta úředníků z řad ČSSD a volební fondy této partaje.
Chce-li ČSSD přesvědčit své potenciální a dosud nerozhodnuté voliče, že opravdu chce skoncovat s korupcí v našem státě a to i za cenu, že její zasloužilí členové budou mít omezené možnosti vylepšit si svá konta a volební fondy ČSSD z provizí ze státních zakázek, pak navrhovaná protikorupční opatření musí vypadat zcela jinak, než dosud navržený program - ten je zatím pouhým plácnutím do vody a naši lidé to již poznali.
Chtějí tedy čeští politici odstranit korupci ? Ano jistě chtějí, ale ne ti, kteří jsou u moci a rozhodují o státních zakázkách, ti se chtějí nabalit a současný systém jim to umožňuje. Zkrátka politika u nás není službou, ale podnikáním v politice...

  1. Koutný


Podvodníci jsou v ČR nepostižitelní
Všem podvodníkům a turbostudentům z Právnické fakulty jejich tituly zůstanou, jak v televizi prohlásila mluvčí fakulty. Není prý možné jim tituly odejmout, protože by se obrátili na soudy a ty jim daly za pravdu, že ten podvod nebyl jejich vinou, ale vinou fakulty v Plzni.
Po takovémto zdůvodnění by ministr školství neměl váhat ani minutu a celou krásnou Právnickou fakultu v Plzni okamžitě zrušit a tamní kantory i další personál na hodinu bez odstupného propustit.
Žijeme však v Absurdistánu, ne náhodou čest tohoto ústavu zachraňuje bývalý absolvent této školy, ministr spravedlnosti Topolánkovy vlády Pospíšil a ten musí zachránit tituly turbostudentů, převážně to zasloužilých členů ODS, vysokých státních úředníků a příslušníků policie . Takže je zde pokus vše pěkně zamést pod koberec.