Červen 2009

Může ČSSD prohrát podzimní parlamentní volby ?

8. června 2009 v 9:22 | Koutný
Může ČSSD prohrát podzimní parlamentní volby ?
Před měsícem by to většina našich lidí považovala za nemožné. Vajíčkové útoky mládeže na předsedu ČSSD a jeho kolegy při mítincích však ukazují, že zde jsou jistá rizika. Horší než narušení akcí je pro ČSSD její naprostá neschopnost zjistit, proč tito mladí ta vajíčka na Paroubka hází. Ministr vnitra Pecina navíc zcela nesmyslně blábolil něco o mladých extremistech - nacistech. Zmatek v hlavě mají politologové i komentátoři zavedených médií.
Jisté je, že určitý podíl na problému má sám předseda Paroubek, kterého někteří lidé prostě nesnáší. Hlavní problém však je zcela jinde. Studenti především ze soukromých škol i jejich rodiče, pedagogové a manažeři těchto škol mají naprostou hrůzu ze státních maturit, které mohou zcela jednoznačně umožnit porovnání, co ta, která škola své studenty naučila. Mnohý úspěšný podnikatel neměl čas na to, aby se věnoval svému dítěti, což se projevilo na jeho prospěchu již na základní škole. On to neviděl jako problém - dá děcko na soukromou školu, tu bude navíc sponzorovat a dítě má maturitu zajištěnou, pokračovat pak bude na soukromé univerzitě manažerského směru.
Zavedením jasných pravidel ve formě státní maturity však může rozdělit studenty na ty, co opravdu něco umí a na s prominutím blbce, co neprospěli. Bude-li u některé školy procento neúspěšných maturantů příliš vysoké, tak tam nikdo příště studovat nepůjde a taková škola zkrachuje. To si dobře uvědomují nejen ti mladí, co mají maturitu před sebou, ale i pedagogové a majitelé těchto škol a především zazobaní papinkové jejichž ratolestí jsou pod hrozbou velké ostudy. Pro všechny tyto lidi je pak hlavním viníkem státních maturit ČSSD, jejichž politici tyto maturity podpořili. Tito lidé mají blízko k ODS a zorganizovat vaječnou bitvu pomocí internetu není dnes žádný problém.
ČSSD má ve svém vedení několik velmi schopných, pracovitých lidí (Sobotka, Hašek), kteří se těší důvěře většiny národa a jsou schopni přilákat voliče nejen z řad skalních příznivců ČSSD. Naopak ve vedení této strany je také několik lidí, na které je již většina národa alergická a proto ve volbách ČSSD svůj hlas nedá. Jako typického představitele bych uvedl dřívějšího otřesného ministra obrany Tvrdíka, později pak generálního ředitele ČSA, vedoucího tuto leteckou společnost k bankrotu, stejně jako se mu to dále povedlo ve funkci generálního ředitele Aero Vodochody. Tento člověk vedl minulou předvolební kampaň ČSSD a je plně zodpovědný za její neúspěch. Byl to on, který jako lobista při volbě prezidenta znechutil jednoho zákonodárce natolik, že raději dal svůj hlas Klausovi. Nyní tento "LUMEN" vidíme opět na mítincích a bude tvořit volební strategii ČSSD. Pán Bůh nás chraň od takových pomocníků ! ANO, NATRVDLÁ předvolební kampaň ČSSD může být pro ni větší ránou, něž nějaký vagón vajíček.

L. Koutný

15. 6. Jsem zjistil, že tento můj článek, který jsem také poslal na sekretariát ČSSD si tam nejen přečetli, rozeslali snad všem členům vedení, ale také na něj reagovali jednak odpovědí přímo ze sekretariátu, kde se mi snaží vysvětlit, že pan Tvrdík je velmi pracovitý, na neúspěších ve volbách 2006 nemá žádnou vinu a že díky získaným procentům hlasů voličů to byl vlastě velký úspěch...
V podobném duchu jsem pak dostal odpověď od samotného předsedy Parubka, který mi navíc neopoměl připomenout, jak moc je on oblíbeným politikem a jak vysoké vlební preference podle ankety STEM nyní ČSSD právě má. Jaksi mu nevadilo, že právě skončené volby do parlamentu EU vyhrála ODS !

Dovolil jsem si tedy ještě odpovědět, že já jako zásadní nestraník i když sympatizant ČSSD to vidím trochu jinak :

Vážení,
děkuji za odpovědi na můj e-mail. Ano máte pravdu, že v politice a reakcích voličů se většinou nejedná jen o jeden podnět - problém. Důležité je rozpoznat to zásadní od nepodstaných, podružných problémů, zajímajících jen minoritní skupiny a pak to zásadní řešit. Jsem rád, že můj názor na dopad schválení státních maturit pochopili poslanci ČSSD, bohužel reagovali o odsunu o 2 roky. Rozumějtě, jsem rád, že jim došlo, proč ta reakce části postižených mizerných studentů, jejich rodičů, pedagogůa zřizovatelů soukromých škol. Nejsem rád, že se státní maturity zase odkládají !
Asi máme naprosto zásadní rozdíl v hodnocení toho, co je a co není úspěch ČSSD ve volbách a jak jej dosáhnout. I když ČSSD v parlamentních volbách 2006 dosáhla vysokého procenta hlasů voličů, její největší konkurent ODS měl toto procento vyší a její předseda sestavoval vládu. Pro mne a všechny vaše příznivce je důležité, že ČSSD volby nevyhrála (nějaké positivní hodnocení výsledku volebními manažery je lhaním si do vlastní kapsy).
Poctivé by bylo si přiznat, že za drtivé vítězství ČSSD ve volbách do senátu a krajských úřadů vděčí tato strana především všem těm občanům, kteří byli naprosto znechucení DEFORMOU prosazovanou ODS a Julínkovým týmem. Jistou zásluhu na tom jistě také má předvolební slib, že ČSSD zruší poplatky u lékařů a v lékárnách, ale jeho podivná nedotažená realizace po těch volbách mnoho občanů zklamala.
Před parlamentními volbami letos na podzim bude již situace jiná. ODS ovlivnila část voličů tvrzením, že za neúspěch ČR ve vedení EU může ČSSD, protože v době předsednictví svrhla Topolánkovu vládu.
Do parlamentu se asi nedostanou zelení - kejkle expředsedy Bursíka a Kačky Biomasy znechutily většinu jejich voličů. Lidovci budou oslabeni. Doufám, že nová strana TOP 09 včele s Knížetem Blekotou, pěnicí Parkanovou a Kalouskem nezíská potřebných 5%, ale může jít do koalice s ODS a pak i přes rekordní zisk ČSSD cca 35% hlasů, KSČ12%, Lidovců 7% a 8% pro strany, co nepřekročí pěti procentí limit, zbývá na onu ODS-TOP koalici 38%, cožjí bohatě stačí k vítězství a vládu bude sestavovat opět Topolánek. Jak takovému možnému vývoji zabránit ?
ČSSD musí mít jasný reálný program, který osloví maximální počty voličů. Dovolím si navrhnout několik budů do nejdůležitějších oblastí :
Zdravotnictví
 1. Zrušení všech poplatků u lékaře, v nemocnicích a hlavně v lékárnách (připadá mi to stejné, jako by si pekař účtoval "regulační přirážku 30 Kč za každý bochník chleba, nebo vánočku. To bychom všichni řekli, že je to sprostá zlodějna. V lékárnách budeme dále mlčet ?)
 2. Největší položkou v celém zdravotnictví jsou léky. V ČR jsou tyto předražené. Většina stejných léků je v ČR o 300% dražších než v Turecku. Některé léky jsou u nás dokonce dražší než v bohatém Rakousku. Za to vše mohou zkorumpovaní úředníci na ministerstvu zdravotnictví, projednávající a schvalující ceny léků od výrobců. Důkladně prověřit jednotlivé smlouvy a ty, co schválili takto předražené ceny bez milosti a okamžitě vyhodit, případně podat trestní oznámení... Staré, zlodějské smlouvy zrušit a projednat nové- na slušné ceny. Positivní dopad do rozpočtu a hospodaření resortu bude jistě podstatně vyšší, něž u všech Julínkových reforem.
Energetika
 1. Zahájit práce na dostavbě dalších dvou bloků JE Temelín
 2. Zpracovat Energetickou koncepci, která bude obsahovat i snížení závislosti na dovozu zemního plynu a zajištění výroby syntetického zemního plynu s využitím malých modulárních vysokoteplotních jaderných reaktorů HTGR, které jsou superbezpečné a pracují s vysokou účinností. Synplyn může být vyráběn buď pyrolýzou uhlí, nebo dokonce z kouřových plynů stávajících uhelných elektráren a tím tyto zcela očistit od skleníkových plynů. (Případní zájemci mohou získat podrobnější informace na : rejpalek.blog.cz )
 3. Do týmu ke zpracování Energetické koncepce nezatahovat exministra ing. Vladimíra Dlouhého, který jak sám přiznal této problematice vůbec nerozumí a v době svého ministrování prohlásil, že nejlepší koncepce je žádná koncepce !!!
Ekonomika
 1. Zvážit smysluplnost příslibu zavedení šrotovného v ČR. Je to nesystémové podpoření jednoho odvětví. Navíc Škodovka v současné době má takový odbyt, že zavedla pracovní soboty. Lidé pracující ve sklárnách a porcelánkách budou právem žádat střepovné, textiláci hadrovné..
 2. Pokud přece jen bude šrotovné zavedeno, pak to podmínit tím, že automobilky provedou zásadní změny k zvýšení kvality a konkurence schopmosti svých výrobků : 2.1. Škoda M.B. konečně odstraní závadu ohrožující bezpečnost provozu, způsobující zamlžování čelního skla před řidičem i když spolujezdec dobře vídí (tato skrytá vada je u vozů škoda již 30 let od Š-100 po Fábii přehlížena a opravněné reklamace odmítány s poukazem na schválený typ, škodovka to řešit umí, ale dělá to jen protekčně svým zaměstnancům a jejich příbuzným). 2.2. Naše automobilky podobně jako v USA zajistí, aby od r. 2012 měly jejich vozy o 30% nižší spotřebu (je to poměrně snadno technicky řešitelné využitím systému WM 50, který využitím vstřikováním směsi vody a metanolu snižuje spotřebu až o 40%, vyzkoušené již před 60 ti lety u stíhacích letounů - tam se hlavně zvyšoval výkon o 35%). 2.3. Naše automobilky musí do konce r. 2012 předvést prototyp elektromobilu (žádný hybrit), poháněného z palivových článků, s řízenou trakcí všech kol, s možností rekuperace při jízdě z kopce a při brždění s dojedem minimálně cca 300 km.
 3. Zásadně již nezavádět nové invetiční pobídky takového typu, kdy zahraniční investor dostává prostor ke své investici s vybudovanou infrastrukturou "Na zeléné louce". Neničit dále nejlepší ornou půdu! Investorům především nabízet již nefunkční objekty zlikvidovaných továren. Podobně přistupovat i k obchodním řetězcům.
Obrana
 1. Prověřit a pokud možno zastavit nákup předražených transportních letounů CASA, které jednak nesplňují požadované parametry pokud jde o dolet a nosnost, hlavně pokud by armádě opravdu stačil takový typ, pak jej již dávno mohla mít z domácí fabriky - Kunovic, kde mají prototypy podobného letounu již 15 let.
 2. Nákupy nových zbraní se musí řídit především tím, jaká jsou bezpečnostní rizika této země, jak tyto optimálně řešit a ne nesmyslnými přísliby velkému bratrovi a výškou provize pro skupinu lidí, kteří o tom rozhodují !!!
 3. Maximálně omezit zahraniční mise. Je nutné domyslet enormní nárůst nákladů na péči o veterány.
Ministerstvo zahraničí
 1. za totality zajišťovalo, aby slunce vycházelo na východě. Nyní je situace zcela jiná a úředníci se tváří, že zajišťují, aby to slunce zapadalo na západě. Hlavním úkolem celého tohoto resortu musí být maximální podpora exportu českého zboží a našich investic v zahraničí. Lidé, kteří to nepochopí a nezačnou takto pořádně pracovat, musí odejít !

  Jsem hluboce přesvědčený, že právě takovýto program ČSSD osloví nevíce voličů a přivede i další z řad rozpadající se strany zelených a z dosud nerozhodnutých voličů.
P.S.
Nerad bych ubíral panu Tvrdíkovy zásluhy, které neznám. Dobře si však pamatuji, jak v USA jako ministr obrany sliboval hory doly, aniž by to měl schváleno sněmovnou. Byl to on, kdo zahájit otřesné jednání o americkém radaru v ČR. Byl to on, kdo dovedl téměř ke krachu Aerolinky, stejně jako po té Aero Vodochody. Kam ten člověk šlápne, tam 7 let tráva neroste.

S pozdravem
Ing. Lubomír Koutný