Duben 2008

Velkolepé dílo barbarů

29. dubna 2008 v 10:49
Velký městský okruh - Tunely Dobrovského + křižovatka Žabovřeská / Hradecká
Je to velkolepá stavba, jak se nám snaží vše prezentovat Česká televize zpracovaná investorem, nebo technický nesmysl, jak to
nazval šéf stavebního odboru Krajského úřadu a ekologická katastrofa, jak to cítíme
my občané v sousedství stavby ?
Automobilová doprava v městě Brně již dávno překročila únosné meze a potřebuje radikální řešení., to je jasné každému soudnému člověku. Ovšem rozdíly v názorech lidí jsou právě ve způsobu řešení celého problému. Zatím co investor a generální projektant prosazují své řešení, poplatné době, kdy se u nás budovaly "Geniální stavby" jakou je třeba dálnice obepínající Národní museum v Praze, tak EU požaduje, aby transitní doprava nebyla zatahována do obytných zón. V Praze již přišli na to, že dálnice v centru města je zhovadilost a projektuji dálniční obchvat. Zde v Brně přes protesty občanů investor prosadil původní zoufalý projekt, nejen to, ono se již podle něj staví.
Občané Bystrce odmítají R 43 procházející v blízkosti jejich sídliště a tamní radnice je v tom podpořila. Odmítají tuto stavbu i když silnice by byla od nejbižšího baráku 150 m. Investor, aby stavbu zde prosadil, přislíbil dát ji celou pod zem, přesto byl odmítnut !
Občané Králova Pole si vynutili, aby celá stavba na jejich území byla pod zemí - v tunelu a to i přes to, že provoz v těchto tunelech bude podstatně menší, než na trase Žabovřeská, kde má být vše jen v zářezu.
Starosta Židenic odmítl původní projekt investora a požaduje, aby zde celá stavba VMO byla v tunelu.
Zcela jiná je situace v Žabovřeskách, zdejší servilní radnice od počátku tlumí protesty svých občanů a vychází investorovi a jeho zoufalému projektu vstříc. Nejbližší barák bude asi 10 m od dálničního přivaděče, hluková energie tedy bude více jak 220 x silnější než v Bystrci, stavba nebude pod zemí, ale na Hradecké ji navíc ještě o 3 m zvednou, aby si to občané pořádně užili. Starosta i zastupitelé sice původně požadovali, aby byly dodrženy zákonné limity 50 dB ve dne a 40 dB v noci, projektant nejen, že tyto není schopen dodržet, ale nevejde se ani do výjimky 60 dB !!! Jediné na co se starosta a zastupitelé zmohli je deklarovaný požadavek, že před zahájením stavby musí být zprovozněna R 43. Při projednávání schválení stavebního povolení na všechny své deklarované požadavky "zapomněli" a toto až na 4 zastupitele všichni odsouhlasili.
My občané Žabovřesk bydlící v těsném sousedství této stavby od počátku požadujeme aby i u nás byla celá stavba pod zemí, nebo alespoň pod souvislou střechou. Naše občanské sdružení jako účastník stavebního řízení toto od počátku při všech jednáních požaduje. Nerespektování našeho oprávněného požadavku považujeme za diskriminaci skupiny osob bydlících v blízkosti této stavby. V tomto smyslu jsme podali trestní oznámení na investora a stížnost k mezinárodnímu soudnímu dvoru pro lidská práva ve Štrasburku.
Dovolte mi malou informaci o tom, jak pracují úředníci, které si platíme ze svých daní:
1. Na Záhřebské 33 ve třetím patře přímo nad dálničním přivaděčem bydlela jedna rodina, postupně matka, otec i dcera zemřeli na rakovinu (zahraniční i tuzemské lékařské studie upozorňují na fakt, že nadměrný hluk, prašnost a exhalace z výfukových plynů způsobují rakovinu). V nedalekém domě, ve stejném podlaží bylo naměřeno až 81 dB. Syn tedy požadoval Krajského hygienika, aby u něj bylo také provedeno měření hluku, což sice bylo přislíbeno, ale přes urgence za celý rok nikdy nebylo provedeno!!! Rodina syna to nevydržela nervově a z našeho domu se odstěhovala. V našem domě bylo ještě několik dalších úmrtí na rakovinu, popsal jsem jen ten nejpalčivější případ.
Pracovnice krajského hygienika při projednávání protihlukových opatření pro dobu výstavby překročila pravomoc veřejného činitele a schválila projekt i když v něm jsou překračovány všechny hlukové limity, včetně výjimek. V současné době již několik týdnů denně probíhá demolice mostů, což se provádí těžkým pneumatickým kladivem na bagru a je provázeno nesnesitelným hlukem a prachem. V sousedství ničeného mostu, naproti obchodu Perla je stánek se zeleninou. Zdejší paní prodavačka si opakovaně stěžovala na nesnesitelný hluk a požadovala, aby Krajský hygienik zde provedl měření hluku. Ve čtvrtek 24. 4. ráno přijel a měřil až do poledne. Za celou tu dobu ani jednou pneumatické kladivo nezapracovalo . To je náhoda !!! Nebo, že by v tom bylo něco jiného ???
Trestní oznámení na překračování hluku na ulici Hradecká, podané na provozovatele komunikace prošetřovala policie, její dopis poslaný na Krajského hygienika tento údajně nikdy nedostal....
2. Stavební povolení zakazuje práci na této stavbě o nedělích, což není dodržováno.
3. Minulý týden byly káceny kvetoucí stromy na valu oddělující Hradeckou od domů na ulici Záhřebská. Další projev naprostého barbarství a vandalismu. Musí-li být káceny, proč se tak nestalo v době vegetačního klidu ?
4. A to nejlepší na konec. Při našem připomínkování stavebního povolení jsme jako řádný účastník řízení měli dostat vyjádření k našim připomínkám. Měli, ale nedostali. Navštívil jsem proto vedoucího stavebního odboru na Krajské úřadě s dotazem, co je s našimi připomínkami. Jeho odpověď byla, že zatím nic nemá, ale že jistě dobře vím, že CELÝ TEN PROJEKT JE TECHNICKÝ NESMYSL Nikdo nepochopí proč mají auta napřed jet od Svratky do velkého kopce a pak tunelem zase dolů do Kr. Pole. Přece naprosto jednoduché řešení by bylo udělat ty tunely delší, ze spodních Žabovřesk vodorovně do Kr. Pole, žádné ježdění do kopce a dolů, naprosto by odpadla celá ta monstrózní stavba třípodlažní křižovatky, protože vše nahoře by zůstalo beze změny a sloužilo jen městské dopravě, transit by byl pod zemí a nebvlo by to dražší, jak mi to říkal, tak i hezky nakreslil. Já na to, máte pravdu, vždyť to od začátku chceme, tak proč jste podepsal stavební povolení k tomu nesmyslu ? Odpověď byla jasná : vy nevíte, kdo je projektantem části Dobrovského tunely - přece ministr dopravy ing., Šimonovský !!!

Čemu může člověk věřit ?

2. dubna 2008 v 13:24
Přistáli Američané v r. 1969 skutečně na Měsíci ?
Pro většinu tuzemců se jedná o překvapivou otázku, protože o přistání na Měsíci u nás téměř nikdo nikdy nepochyboval. My starší jsme se zatajeným dechem pozorovali ona první přistání. Zcela jiná je však situace V USA. Tam existuje velká skupina lidí, kteří si myslí, že k přistání na Měsíci vůbec nedošlo a že všechno byl jen jeden velký podvod.
Podrobně se tímto problémem zajímal moc pěkný program, který jste asi před rokem mohli shlédnout v brněnském planetáriu. Dnes se mimo jiné na toto téma hovořilo v rozhlase, kde hlavní slovo měl Mgr. Vítek, tedy člověk, který pro ČsT komentoval první přistání v r. 1969.
Jaké jsou vlastně důvody k zpochybnění fantastického úspěchu Američanů v r. 1969 ? Jako hlavní se uvádějí asi tyto :
1. Vlajka USA vztyčená na měsíci se na televizním záběru vlnila jakoby ve větru. Na měsíci není vzduch, proto tam nemůže být žádný vítr !
2. Ani na barevných záběrech z pozdějších přistání, které měly překvapivě vysokou kvalitu, nikdy nebyly vidět hvězdy. Pochybovači tvrdí, že v prostředí bez vzduchu světlo nemůže být rozptylováno atmosférou a proto hvězdy by měly být jasně vidět.
3. Způsob jakým se za kosmonaulty i jejich vozidlem práší je typický pro prostředí s atmosférou. Ve vzduchoprázdnu nejsou mikročástice prachu ničím brzděny a padají tedy stejně rychle jako těžké kameny.
4. Americká vláda soustavně obelhává své občany a vnucuje jim svůj obraz problémů a života na zemi. Lhala při vedení války ve Vietnamu, lhala ve věci údajných Sadámových zbraní hromadného ničení a v tom, že je Irák schopen tyto do 45 minut svrhnout na kterékoliv místo v Evropě, jen proto, aby získala spojence pro nezákonnou agresivní válku v Iráku. Lže o vyvíjené iránské jaderné bombě a iránských raketách schopných donést jadernou nálož na vzdálenost 4000 km. Nebylo by tedy nic nového, kdyby lhala i o přistání na Měsíci.
5. Právě způsob manipulace americké vlády s americkým veřejným míněním je důvodem, proč část americké veřejnosti v čele s mnoha intelektuály z kulturní i odborné oblasti zpochybňuje zničení New Yorkských Dvojčat 11. září tak, jak je veřejnosti předkládáno. Odborníci na statiku budov tvrdí, že v podzemí těchto budov musely být výbušniny. Na internetu je dokonce informace, která tvrdí, že první záběry srážky letounu s věží dvojčete byly na BBC odvysílány asi 20 minut před tím, než k prvnímu výbuchu došlo.
6. Dnes je možné ve studiu a pomocí počítačů natočit prakticky cokoliv. Velice hezký film o fingovaném americkém přistání na Marsu jen podpořil názory pochybovačů. Asi byl financován takovouto skupinou. V planetáriu jste mohli vidět naprosto perfektní záběry hudebníků majících své vystoupení na Měsíci při současném záběru na krásný srpek Zeměkoule nad obzorem.
Zastánci "Zdravého oficiálního rozumu" argumentují, že vlnění vlajky na Měsíci způsobila tvarová paměť jejího plastového obalu a změna její teploty.
Hvězdy prý nejsou vidět proto, že na Měsíci byl povrch přesvícený, čímž se snížila citlivost kamer. Prach tam sedal pomalu proto, že je tam 6 x menší přitažlivost. Ano, toto jsou celkem logické argumenty na první tři body.
Ovšem stále je zde problém obelhávání vlastních občanů v zájmu oficiální politiky a zpracování voličů, aby tito dali hlas tomu, či onomu programu, nebo kandidátovi. Takže je prakticky nemožné vyvrátit argumenty v bodech 4 - 6. Za to si může americká vláda sama.
Pak zde ještě máme skupinu lidí ochotný věřit téměř všemu. Jedni věří oblbování americkou vládou, druzí třeba také tomu, že na začátku padesátých let havaroval v USA v Rouswellu létající talíř s Ufony. Někteří prý při havárii zemřeli, některý to přežil. K věření je předkládán "autentický film z pitvy Ufona ". Tento film byl podroben mnoha zkoumání, zda se nejedná o podvrh. Nepodařilo se dokázat, že by se jednalo o jakýkoliv podvod. Odborníci byli naprosto zoufalí, nic podvrženého nenašli. Nakonec, až po několika letech později tyto záběry zpochybnili s tím, že v době vzniku toho filmu ještě nebyly běžné telefony se spirálově zkroucenou šňůrou, která je vidět při záběru na stěnu operačního sálu...
Takže dnes, v době komunikačních technologií, je člověk zahlcován spoustou informací, aniž by měl možnost si ověřit jejich pravdivost. Nezbývá, než spoléhat na vlastí rozum, nebo zkrátka jen věřit. Lepší nežli sedět u počítače a tápat v digitálním světě asi bude, na vše se vykašlat jít pryč od počítače a žít si svůj normální život.

Česká televize lže a dělá z diváků blbce

1. dubna 2008 v 13:45 | Koutný
Česká televize oblbuje diváky a záměrně lže
Je mi jasné, že toto je závažné obvinění. Na druhé straně však jsou zde jasná závažná fakta. Česká televize si prosadila zákon o zvýšení koncesionářských poplatků s odůvodněním, že jako občanskoprávní bude odbourávat ze svých pořadů reklamu, až posléze tato z ČT zcela zmizí. Opak je pravdou, reklamy na ČT přibývá.
ČT jako veřejnoprávní by měla být politicky nezávislá a nedělat hlásnou troubu vládní politice. Opak je pravdou:
1. V rozporu s fakty záměrně lže o protičínských pogromech v Tibetu. Od počátku záměrně lže o 80 Tibeťanech - demonstrantech, zabitých čínskou policií.
Nejen na internetu je možné získat pravdivé informace nejen od českého cestovatele, ale i od zahraničních zpravodajů, včetně amerických (Reuters). Korektní informaci včetně dvou fotek podalo i Právo. Ti popisují průběh nepokojů tak, že to bili právě Tibeťané kteří začali zapalovat nejen čínské obchody, banky, ale i obyčejné rikši patřící velmi chudým etnickým Číňanům. Na ulicích se konaly pogromy spojené s lynčováním Číňanů a muslimů. Vše je doloženo fotografiemi. Vše vyprovokovali tibetští mniši svými protesty a pak následovaly masakry mladých zfanatizovaných Tibeťanů na Číňanech a muslimech. Čínská policie se snažila situaci uklidnit a v této fázi nepoužila střelné zbraně, - vůbec je u sebe neměla, rabující Tibeťané - zločinci toho využili k vystupňování svého teroru ! Teprve pak zasáhla armáda. Právě tato fakta byla důvodem, proč se Dalajláma od těchto akcí nejen distancoval, ale i pohrozil, že se vzdá své funkce politického vedení, majícího za cíl autonomii Tibetu.
Tibet je 1300 nedílnou součástí Číny. Je zajímavé, že někteří polointeligenti ze Strany Zelených v této souvislosti mluví o čínské okupaci Tibetu, jako by se to stalo až někdy po uchopení moci Maocetungem v r. 1948. Asi v hodinách dějepisu hráli karty. Zajímavé je, že jsem od nich a jejich ministra zahraničí nikdy neslyšel o okupaci Českých zemí Rakouskem.
Myslím, že Tibet je jen zástupný problém. Nějaké omezování lidských práv Američanům nikdy opravdu nevadilo v minulosti (viz. kdy tam bylo zrušeno otroctví, do r. 1950 černoch nesměl do stejného vozu tramvaje jako byli běloši, CIA svrhla demokraticky zvoleného presidenta Alendeho v Chile a nastolila diktaturu Pinocheta) ani dnes, když vláda USA vězní lidi bez soudu a navíc je mučí, jak jim připomněl i náš premiér Topolánek - momentálně osvícený, že řekl pravdu a udělal to dokonce i slušně).
To co Američanům na Číně opravdu vadí je fakt, že se z Číny stává supervelmoc, že transformace na tržní ekonomiku tam proběhla bez možnosti rozkradení národního bohatství cizími mafiemi a nadnárodními monopoly, které by mohly ovládnout i čínskou politiku.
2. ČT se zapojila do masírování občanů ve prospěch amerického radaru v Brdech. Velký prostor dostal vládní zmocněnec Klvaňa. Naštěstí jeho argumenty byly tak ubohé, že nikoho nemohly přesvědčit. Nicméně vláda mu dala 20 milionů na jeho ubohou kampaň. Je-li ČR demokratickou zemí, pak stejnou částku měli dostat i odpůrci radaru na svoji kampaň. ČT nejen, že neumožnila odpůrcům radaru vystoupit se svými argumenty, ale zásadně odmítla použít ve svých pořadech závažná fakta (která jí byla nabídnuta) o negativních dopadech celého systému na životní prostředí.
3. Za totality soudruh Bilak zajišťoval, aby slunce vycházelo na východě a televize mu všestranně vycházela vstříc. Dnes máme jiné důležité pány, kteří zajišťují, aby slunce zapadalo na západě a ČT jim dává potřebný prostor. Vedení ČT si nějak neuvědomuje, že slunce i ta zeměkoule si jedou dle Keplerových zákonů již pár miliard let a oni to nemohou nijak ovlivnit ani svým přiblblým reklamním záběrem ve kterém se zeměkoule otáčí od východu k západu. Takové blbosti se smějí i děti ze základních škol.
Podobně naprosto ubohá je upoutávka, kdy se dáma přihlouple usmívá a rukama se snaží naznačit symbol ČT. Na takové blbosti potřebuje ČT utrácet naše peníze !
Česká televize napomáhá trestné činnosti : dlouhodobě totiž propaguje poškozování cizích věcí propagací vandalského sprejerství. Napřed to bylo odvysíláním tří pořadů např. "Umění gragity" kdy rodinní příslušníci tohoto amerického vandala o něm mluvili jako o umělci... a dalšich tří podobných pořadů. Vyvrcholením všeho je pak spolufinancování filmu GYMPL. Režisér Vorel- autor tohoto díla se sám veřejně přiznal, že v organizované skupině sprejem postříkal železniční vagon, zatím co on stříkal, tak další hlídali před policií a pak společně utekli.
ČT na jedné straně napomáhala šíření poplašné zprávy o rizicích havárie jaderné elektrárny Temelín, kterou přirovnávala k Černobylu, na druhé straně záměrně odmítá informovat diváky, jak se tito mohou chránit v případě havárií v chemických provozech, kdy dojde třeba i k zamoření města. Odmítla zveřejnit jednoduchý a naprosto účinný návod : přes ústa a nos si dát mokrý kapesník ! Asi by v případě větší havárie bylo méně mrtvých, menší senzace a menší sledovanost !!! (Mohu dokladovat korespondencí a odmítnutím tehdejším ředitelem Puchalským.)